Puhoksen puisto

Stoan ja Puhoksen ympäristön uudistuksen sunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa kiitoksin. Suunnitteluperiaatteet pohjautuvat Itä-Helsingin keskusta -ideakilpailussa toiseksi tulleeseen ehdotukseemme Itis Siti ja sen pohjalta jatkokehitettyyn viitesuunnitelmaan. Alueelle syntyy muun muassa uusi laadukas puisto nykyisten parkkipaikkojen tilalle. Kävely- ja pyöräily-ympäristön laadun parantaminen on yksi keskeisiä alueen kehittämisen lähtökohtia. Suunnittelua olemme tehneet yhteistyössä Arkkitehtitoimisto K2S:n, Playa arkkitehtien ja Rambollin kanssa. Suunnitteluperiaatteisiin voi tutustua tarkemmin täällä.