Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Huhtikuun tiedeiltapäivän aiheena on ekologinen kompensaatio. Pohdimme millaisia riskejä käytöstä poistetut ja hylätyt kaivosalueet muodostavat ja miten näihin riskeihin reagoidaan? Millaisilla toimenpiteillä entinen kaivosalue saadaan kunnostettua? Entä minkälaista potentiaalia entisissä kaivosalueissa piilee?

Vieraaksemme saapuu biologi ja SYKEn biodiversiteettikeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri. Hänen erikoisalanaan on luonnonsuojelubiologia ja erityisesti uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Viime vuosina hän on osallistunut myös lievennys- ja kompensaatiokeinojen kehittämiseen, joihin kuuluvat muun muassa ekosysteemihotellit. Pohdimme keskustelun kautta, minkälaisia elinympäristöjä hotellit mahdollistavat ja minkä tyyppisissä hankkeissa niitä voidaan hyödyntää. Entä millaisia ovat ekosysteemihotellien reunaehdot tai elinkaari?