Kampin kaupunginosalle ominaista on useista pienikokoisista sisäpihoista ja niitä rajaavista rakennusmassoista muodostuva korttelirakenne. Sen sisäpihoilla on runsaasti ensimmäisen kerroksen toimitiloja, joista merkittävä osa ei ole suoraan havaittavissa kaupunginosan katukuvassa.

Selvitimme kuinka paljon ja minkälaisia erilaisia toimintoja Kampin kaupunginosan kortteleiden sisäpihojen ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu. Työn tuloksena syntynyt aineisto täydentää laajempaa, koko kantakaupungin kivijalkatoimitiloja koskevaa inventointityötä. Aineistoa hyödynnetään muun muassa Helsingin kantakaupungin kaavoitukseen ja kehittämiseen liittyvien linjausten tausta-aineistona. 

Työhön kuului käytännön inventointityön lisäksi taustatietojen hankintaa alueella toimivista yrityksistä ja toimijoista. Varsinainen sisäpihojen toimitilojen inventointi toteutettiin maastokäynnein kortteleissa syyskuun 2022 aikana. Inventointityössä kerätty tieto vietiin paikkatietomuotoon käsittelyä ja analyysejä varten.