Nomajille on myönnetty vuoden 2023 arkkitehtuurin valtionpalkinto. Palkinto myönnettiin ansiokkaasta ja uraauurtavasta työstä korkeatasoisen maisema-arkkitehtuurin, uudistavan suunnittelun ja kokonaisvaltaisen kestävyyden alueilla.

Palkinnon myöntää vuosittain valtion Taiteen edistämiskeskuksen arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta. Palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa maisema-arkkitehtitoimistolle. Vuonna 2019 palkinnon sai maisema-arkkitehti Gretel Hemgård.

Palkintoperusteluissa tuotiin esille, että Nomajin suunnittelutoiminta tunnetaan 
kokonaisvaltaisesta näkökulmasta niin rakennettujen kuin rakentamattomien 
ympäristöjen suunnitteluun. Nomajin suunnitelmien todettiin luovan ratkaisuja lisääntyvien ympäristökriisien massiivisiin haasteisiin kuten kaupunkitulviin, luontokatoon, lämpösaarekeilmiöön ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvuun. 

Vuonna 2015 perustettu Nomaji on alusta alkaen pohjannut toimintansa sekä ihmisille laadukkaiden ympäristöjen suunnitteluun että kokonaisvaltaiseen uudistavaan suunnitteluun ja ekologiseen näkökulmaan. Nomajin maisema-arkkitehtuurissa kantavana voimana on elonkirjon hyvinvointi ja siten myös ihmisille viihtyisän ja elinkelpoisen maapallon ja elinympäristöjen luominen.

”Nomaji on toimija, jollaisia tarvitaan luomaan toivoa yhteiskuntaan, arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin aloille sekä ratkaisemaan suunnittelualan viimeisen sadan vuoden aikana luomia laajamittaisia ympäristöongelmia.”
– Taiteen edistämiskeskus

Lisätietoa