Nomajilla oli kunnia olla mukana kilpailutiimissä, joka voitti jaetun toisen sijan Shenzhenin Antuo Hill -museoalueen suunnittelukilpailussa. Nomaji vastasi maisemasuunnittelun osuudesta kilpailutyössä, joka tehtiin yhteistyössä JKMM arkkitehtien kanssa. Suunniteltu alue oli laaja sisältäen erilaisia toimintoja yhteensä 214 000 m2 suuruisella museoalueella. 

Shenzhen Antuo Hill Museot (SAHM) sijaitsee yleisölle avoimella kulttuuri- ja museoalueella. Se tarjoaa alustan monipuoliselle kulttuuritoiminnalle yhdistäen paikallisen kulttuuriperinnön ja taiteen toisiinsa. 

Maisemasuunnittelun lähtökohtana oli ihmisen ja luonnon välisen suhteen tutkiminen, peilaten perinteisen puutarhataiteen lähestymistapoja tämänpäivän kestävyystavoitteisiin. Suunnitelma on saanut vaikutteita ympäröivän louhoksen historiasta sekä paikallisluonnosta ja sen alkuperäislajeista Antuo Hillsin vuorilla. 

Kilpailun tulokset julkaistiin syyskuun lopulla. Kilpailutyö tehtiin JKMM arkkitehtien lisäksi yhteistyössä AUBEn sekä strategisen kumppanin Barker Langhamin kanssa.

Kilpailuehdotuksen esittely löytyy täältä.