Nomaji wants to promote research based practice. Our goal is to share our expertise and knowledge as efficiently as possible within the office and with our partners. That is why we have started to organize monthly science afternoons. The science afternoons are open and free events.

Time
Wed, March 31th at 3pm

Place
Microsoft teams

Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät teollisuuden ja tuotannon jälkiä maisemassa. Helmikuussa keskustelimme turpeesta ja turpeenottopaikkojen ennallistamisesta. Maaliskuun tiedeiltapäivän aihe on kaivostoiminta. Pohdimme millaisia riskejä käytöstä poistetut ja hylätyt kaivosalueet muodostavat ja miten näihin reagoidaan? Millaisilla toimenpiteillä entinen kaivosalue saadaan kunnostettua? Entä minkälaista potentiaalia entisissä kaivosalueissa piilee?

Vieraaksemme saamme Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntijan Auri Koivuhuhdan. Hän työskentelee asiantuntijatehtävässä poistettujen tai hylättyjen kaivannaisjätealueiden ja kaivosympäristöjen selvityshankkeessa (KAJAK) sekä Kainuun ELY-keskuksen valvontatehtävässä, johon kuuluu myös kaivostoiminnan valvontaa.  KAJAK-hankkeen taustalla on EU:n kaivannaisjätedirektiivi, joka edellyttää jäsenvaltioita laatimaan luettelon käytöstä poistetuista tai hylätyistä kaivannaisalueista, joiden katsotaan aiheuttavan vakavaa haittaa ympäristölle. Lista on päivitetty viimeksi tammikuussa 2020 ja listalla on 31 kohdetta.  

Tapahtuma järjestetään etänä. Voit ilmoittautua tapahtumaan alla olevalla lomakkeella, saat vastaussähköpostissa tapahtumalinkin. Tarkistathan varmuuden vuoksi myös roskapostikansion. Tapahtuman arvioitu kesto on 1,5h.

Register
    Past science afternoons