Haluamme perustaa toimintamme laadukkaaseen tietoon ja edistää tutkimustiedon soveltamista ympäristösuunnittelussa. Tavoitteenamme on jakaa asiantuntemusta ja kokemuksia sekä toimiston sisällä että yhteistyötahojemme kanssa. Tätä tarkoitusta varten järjestämme kuukausittain avoimia ja maksuttomia keskustelutilaisuuksia.

Kuva:Terhi Ryttäri

Aika
Ke 28.4.2021 klo 16.00

Paikka
Microsoft Teams

Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Huhtikuun aihe on ekologinen kompensaatio. Rakentamisen vuoksi heikentyneitä luonnonarvoja voidaan kompensoida konkreettisilla toimilla joko paikan päällä tai muualla. Kompensoinnin avulla voidaan parantaa muun muassa biodiversiteettiä ja uhanalaisten lajien tilannetta. Useista eri kompensaatiokeinoista yksi esimerkki ovat ekosysteemihotellit.

Vieraaksemme saapuu biologi ja SYKEn biodiversiteettikeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri. Hänen erikoisalanaan on luonnonsuojelubiologia ja erityisesti uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Viime vuosina hän on osallistunut myös lievennys- ja kompensaatiokeinojen kehittämiseen, joihin kuuluvat muun muassa ekosysteemihotellit. Pohdimme keskustelun kautta, minkälaisia elinympäristöjä hotellit mahdollistavat ja minkä tyyppisissä hankkeissa niitä voidaan hyödyntää. Entä millaisia ovat ekosysteemihotellien reunaehdot tai elinkaari?


Asiantuntijapuheenvuoron jälkeen keskustelemme vapaamuotoisesti aiheesta. Tapahtuman arvioitu kesto on 1,5h.

Voit ilmoittautua tapahtumaan alla olevalla lomakkeella, saat vastaussähköpostissa tapahtumalinkin. Tarkistathan varmuuden vuoksi myös roskapostikansion.

Ilmoittaudu
  Menneet tiedeiltapäivät

  Maaliskuun tiedeiltapäivän aiheena on kaivostoiminta

  Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Maaliskuun tiedeiltapäivän aiheena on kaivostoiminta. Pohdimme millaisia riskejä käytöstä poistetut ja […]

  Helmikuun tiedeiltapäivän aiheena on turve

  Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Helmikuun tiedeiltapäivän aiheena on turve. Pohdimme minkälaisia turpeenottopaikat ovat ympäristön kannalta […]

  Tammikuun tiedeiltapäivän aiheena on ojitus

  Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Tammikuun tiedeiltapäivän aiheena on metsäojitettujen soiden ennallistaminen ja muuttaminen hiilinieluiksi. Pohdimme […]

  Lokakuun tiedeiltapäivän aiheena Itämeri

  Lokakuun tiedeiltapäivän aiheena on Itämeri ja erityisesti sen rantavyöhykkeen ekologia. Tiedeiltapäivän tavoitteena on avata keskustelua rantavyöhykkeen merkityksestä ja suunnittelukysymyksistä Itämeren […]

  Syyskuun tiedeiltapäivän aiheena lapset ja kaupunkiympäristö

  Syyskuun tiedeiltapäivän aiheena ovat lapset ja kaupunkitila. Minimimitoitetut koulu- ja päiväkoti- ja asuinpihat sekä muut lapsille suunnatut ulkotilat eivät riitä […]

  Huhtikuun tiedeiltapäivä on lukupiiri

  Voit aloittaa jo valmistautumisen huhtikuun tiedeiltapäivää varten! Huhtikuussa järjestämme kaksi lukupiiriä, jotka pidetään verkossa. Valitsimme yhteiseksi luettavaksi kaksi kirjaa, jotka […]