Haluamme perustaa toimintamme laadukkaaseen tietoon ja edistää tutkimustiedon soveltamista ympäristösuunnittelussa. Tavoitteenamme on jakaa asiantuntemusta ja kokemuksia sekä toimiston sisällä että yhteistyötahojemme kanssa. Tätä tarkoitusta varten järjestämme kuukausittain avoimia ja maksuttomia keskustelutilaisuuksia.

Aika
Ke 27.10.2021 klo 16.00

Paikka
Teams

Syksyn tiedeiltapäivien teemana on vastuullisuus. Lokakuussa keskitymme veteen. Vesi on ympäristön suunnittelussa keskeinen elementti, joka luo elämän edellytykset. Suunnittelutarpeet liittyvät useimmiten hulevesien käsittelyyn, tulvien hallintaan, rantojen rakentamiseen, virkistysmahdollisuuksien parantamiseen ja veden laatuun. Sinisen verkoston suunnittelu kytkeytyy voimakkaasti ilmastonmuutokseen. Nomajin tavoitteena on ylläpitää ja lisätä maiseman resilienssiä eli kykyä mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Ranta-alueiden kehittäminen ja kaupunkivesien laadun parantaminen vaativat uusia lähestymistapoja, jotka huomioivat ilmaston ääri-ilmiöt ja edistävät luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa. 

Keskiviikkona 27.10. klo 16:00 saamme vieraaksemme maisema-arkkitehti, professori Elisa Lähteen. Elisa on maankäytön ja kaupunkiympäristöjen suunnittelija sekä tutkija, joka on perehtynyt erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kestävien ratkaisuiden yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. Elisalla on kattava tuntemus erilaisista menetelmistä ja työkaluista, joilla kestävän kaupunkisuunnittelun teorioita voidaan yhdistää käytännön suunnittelutyöhön. Elisan puheenvuoron jälkeen Nomaji esittelee teemaan liittyviä ajankohtaisia projekteja.

Tulevissa tiedeiltapäivissä käsitellään vastuullisuutta teemoittain viherrakenteen ja yhteisöjen näkökulmasta.

Tervetuloa!

Ilmoittaudu
  Menneet tiedeiltapäivät

  Syyskuun tiedeiltapäivän aiheena vastuu

  Vastuullisuuden tulisi olla oleellinen osa kaikkien yritysten toimintaa. Nomajissa erityisesti kestävien ja ekologisten, hyvinvointia edistävien suunnittelukäytäntöjen ja -ratkaisujen kehittäminen on […]

  Kesäkuun tiedeiltapäivän aiheena on haitalliset vieraslajit

  Kesäkuun tiedeiltapäivän aihe on haitalliset vieraslajit. Kevään viimeisen tapahtuman kunniaksi jalkaudumme maastoon ja torjumme kurtturuusua Helsingin Lauttasaaressa. Talkoiden vetäjänä toimii […]

  Huhtikuun tiedeiltapäivän aiheena on kompensaatio

  Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Huhtikuun tiedeiltapäivän aiheena on ekologinen kompensaatio. Pohdimme millaisia riskejä käytöstä poistetut […]

  Maaliskuun tiedeiltapäivän aiheena on kaivostoiminta

  Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Maaliskuun tiedeiltapäivän aiheena on kaivostoiminta. Pohdimme millaisia riskejä käytöstä poistetut ja […]

  Helmikuun tiedeiltapäivän aiheena on turve

  Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Helmikuun tiedeiltapäivän aiheena on turve. Pohdimme minkälaisia turpeenottopaikat ovat ympäristön kannalta […]

  Tammikuun tiedeiltapäivän aiheena on ojitus

  Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Tammikuun tiedeiltapäivän aiheena on metsäojitettujen soiden ennallistaminen ja muuttaminen hiilinieluiksi. Pohdimme […]

  Lokakuun tiedeiltapäivän aiheena Itämeri

  Lokakuun tiedeiltapäivän aiheena on Itämeri ja erityisesti sen rantavyöhykkeen ekologia. Tiedeiltapäivän tavoitteena on avata keskustelua rantavyöhykkeen merkityksestä ja suunnittelukysymyksistä Itämeren […]

  Syyskuun tiedeiltapäivän aiheena lapset ja kaupunkiympäristö

  Syyskuun tiedeiltapäivän aiheena ovat lapset ja kaupunkitila. Minimimitoitetut koulu- ja päiväkoti- ja asuinpihat sekä muut lapsille suunnatut ulkotilat eivät riitä […]

  Huhtikuun tiedeiltapäivä on lukupiiri

  Voit aloittaa jo valmistautumisen huhtikuun tiedeiltapäivää varten! Huhtikuussa järjestämme kaksi lukupiiriä, jotka pidetään verkossa. Valitsimme yhteiseksi luettavaksi kaksi kirjaa, jotka […]