Luontoasema on Nomajin ja Abau Designin innovaatio, joka tuo luontoa keskelle kaupunkia ja nostaa maaperän huomion keskipisteeksi. Luontoasema tarjoaa kaupunkilaisille tilaisuuden istahtaa ja nauttia luonnosta keskellä kaupunkia ja lisäksi se toimii tärkeänä elinympäristönä hyönteisille ja muille pieneliöille.Olevan maaperän luontainen mikrobitoiminta muodostaa olennaisen osan alueen monimuotoisuudesta.Modulaarisissa, maa-aineksella täytetyissä rakenteissa voidaan säilöä rakennusalueiden pintamaata myöhemmin hyödynnettäväksi ja maisemoida työmaa-alueet vehreiksi keitaiksi.

Suvilahdessa toteutettava pilottihanke on osa PilotGreen-kokeiluhanketta, joka saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Se on mahdollisuus testata Luontoaseman toimivuutta pienemmässä mittakaavassa käytännössä. Kokeilu koostuu kolmesta oleskelun ja istuskelun mahdollistavasta moduulista. Kokeilussa keskitytään erityisesti siihen, miten maaperässä olevat siemenet lähtevät versoamaan rakenteiden läpi. 

Luontoaseman elementit on rankennettu keskenään identtisistä teräsrungoista, jotka voidaan tarpeen mukaan paneloida puulla tai teräsverkolla. Elementit ovat kestäviä ja ne voidaan uudelleen käyttää. Täytteenä laatikoissa on erilaisia maa-aineksia: Yhdessä on seulomatonta pintamaata, yhdessä kompostia ja yhdessä seulotun pintamaan ja kompostin sekoitusta. Elementit voi halutessa täyttää myös lahopuulla tai muilla luonnonmateriaaleilla. 

Kokeilu edustaa askelta kohti kestävämpää kaupunkisuunnittelua ja tarjoaa konkreettisia vastauksia tiiviin kaupunkitilan haasteisiin.