Suuri luontodialogi toteutettiin Sitran organisoimana maaliskuussa 2022. Luontodialogissa keskusteltiin luonnosta, sen merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä. Luontodialogiin osallistui yli 100 tahoa omilla tapahtumillaan, Nomaji yhtenä niistä. Sitra julkaisi kaikki dialogit kokoavan yhteenvedon kesäkuussa, jota käytetään Sitran Luontoviisas Suomi 2035 vision tukena. Yhteenvedon voi lukea tästä.

Luontokatoa pohdittiin keskusteluissa monista eri näkökulmista, arkisista havainnoista koskien elonkirjon kaventumista aina planetaarisen mittakaavan ekologiaan. Keskusteluiden keskeiset teemat olivat suomalaisen luontosuhteen rakentuminen sekä luontokadon pysäyttämistä estävät ja sen mahdollistavat tekijät.

Nomajin luontodialogin aiheena olivat luonto rakennetussa ympäristössä ja erityisesti korttelipihat. Luontosuhteeseen liittyvät pohdinnat, erilaisten intressien vaikutus ja tiedonpuute olivat teemoja, jotka nousivat esiin, kun pohdittiin tekijöitä kaupunkikorttelien pihoihin liittyvään arvostukseen tai sen puutteeseen. 

Luonnon monimuotoisuus on noussut tärkeäksi aiheeksi kaupunkiympäristön kehittämisessä. Tiivistyvässä kaupungissa pihakorttelit ovat erityisen tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Umpikorttelit palvelevat yksityisyyttä, mutta eivät muodosta yhtenäisiä elinympäristöjä ja kulkureitistöjä maanvaraiselle eliöstölle. 

Kansipihojen suosio on vähenemässä ja ymmärretään paremmin, että kansipiha ei ole pitkällä aikavälillä paras ratkaisu viihtyisän ympäristön kannalta. Kansipihoistakin voidaan tehdä viihtyisiä ja vihertehokkaita, mutta niiden elinkaari on lyhyempi ja ekosysteemipalveluiden potentiaali niukempi. Kaupunkikortteleiden vihertehokkuuden parantamiseksi viherkerroin on tärkeä työkalu. Kaavaan liitettynä viherkerroin voi myös toimia tärkeänä kannustimena. 

Monimuotoisuuden huomiointiin liittyvät ratkaisut eivät yleensä ole suuri kustannus verrattuna esimerkiksi autopaikkojen järjestämiseen maan alle. Piha-arvojen huomiointiin voidaan kannustaa myös erilaisin huojennuksin. Pihoihin panostaminen voi olla myös merkittävä myyntivaltti, sillä pihalla on kaupunkilaisille suuri virkistysarvo.

Tulevaisuudessa monimuotoiset pihat voivat lisätä luontokokemuksia kaupungissa. Ei tarvitse varta vasten lähteä metsään tai erämaahan, vaan myös omassa pihassa voi nähdä esimerkiksi erilaisia lintu- ja perhoslajeja. Monimuotoisuus vaatii kuitenkin hyväksymistä ja kauneusihanteiden kyseenalaistamista. Nomaji pyrkii työssään siihen, että monimuotoisuudesta saadaan kaupunkikelpoista. Ihmisten on helpompi hyväksyä rajattua villiintymistä, ja luonnonmukainen ja villi toimivatkin usein hyvin yhdistettynä suunniteltujen elementtien, kuten muurien ja laadukkaiden kalusteiden kanssa. 

Suureen luontodialogiin osallistuneet keskustelijat uskovat, että luontokato voidaan pysäyttää vaalimalla rikasta luontosuhdetta läpi ihmisten elämän, tekemällä tietoisia arjen valintoja, edistämällä pitkäjänteistä tutkimus- ja vaikuttamistyötä, popularisoimalla tietoa ja luomalla taidetta. Luontodialogi teki näkyväksi, että luontosuhteemme kehittyvät kokemustemme, olosuhteidemme, elämäntilanteidemme ja ymmärryksemme muutosten mukana.