Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälisen laatu- ja konseptikilpailun kilpailuehdotuksista on valittu neljä toiseen vaiheeseen etenevää ehdotusta. Nomaji on mukana South Harbour -ryhmässä, jonka ehdotus Makasiinipromenadi oli yksi neljästä jatkoon edenneestä.

Ehdotuksemme sai erityistä kiitosta alueen historian huomioimisesta arvokkaan kulttuuriympäristön harmonisena jatkona sekä hyvin suunnitellusta rantareitistä julkisine ulkotiloineen.

Kilpailuehdotus on laadittu yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:: NREP, SRV, Anttinen Oiva arkkitehdit, Sitowise, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetut kilpailuehdotukset kesäkuun 2022 loppuun mennessä ja ne tulevat nähtäville heinäkuussa. Sen jälkeen niitä voi kommentoida. Makasiinirannan kilpailun voittaja julkistetaan loppusyksyllä 2022.

Linkki kaupungin tiedotteeseen.