Luontolähtöisellä suunnittelulla voidaan säilyttää ja edistää erilaisia ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoisuutta erityisesti siellä, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat – kaupungeissa ja muualla rakennetussa ympäristössä. Parhaimmillaan luontosuunnittelun ratkaisuilla maankäyttö muuttuu luontokadon aiheuttajasta ja ongelmasta ratkaisuksi, joka parantaa sekä luonnon että ihmisen hyvinvointia ja tukee monimuotoisuuden ylläpitoa. Mitä monipuolisempi luonto rakennetussa ympäristössä on, sitä paremmin se myös kestää erilaisia häiriötekijöitä.

Luontopohjaiset ratkaisut voidaan yhdistää tasa-arvoisen ja lapsiystävällisen ympäristön suunnitteluun kaikilla kaupunkivihreän tasoilla. Tiiviin kaupunkirakenteen lisäksi nämä suunnitteluratkaisut on tärkeää huomioida myös väljemmän rakentamisen alueilla, pienemmissä kaupungeissa ja maaseututaajamissa.

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen suurimpia syitä ovat maankäyttö ja rakentaminen. Ihminen on syrjäyttänyt luontoa ja pirstonut luontoalueiden yhtenäisyyden rakentamalla kaupunkeja, haja-asutusta ja liikenneverkostoja ja muokkaamalla luontoa tuotantoalueiksi. Alkuperäisen luonnon pinta-ala, yhtenäisyys ja monimuotoisuus ovat heikentyneet merkittävästi. Näihin uhkiin on reagoitu myös erilaisilla kansainvälisillä säädöksillä, sopimuksilla ja suosituksilla. On oletettavaa, että erilaisten säädösten määrä ja velvoittavuus lisääntyvät tulevina vuosina.

Luonnonsuojelualueet ovat yksi tärkeä keino tilanteen korjaamiseksi, mutta ne eivät yksin ja toisistaan erillään riitä. Luonnon monimuotoisuus ja sen ylläpitämät prosessit tulee huomioida kaikessa toiminnassa ja kaikissa ympäristöissä – rakennettu ympäristömme ja sen suunnittelu vaatii kokonaan uutta lähestymis- ja ajattelutapaa. Parempaa tulevaisuutta varten tarvitaan uudenlaista suunnittelua.

Meillä Nomajilla luontoasiantuntemus yhdistyy saumattomasti käytännön maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnitteluosaamiseen. Arvioimme jokaisessa hankkeessamme mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden edistämiseen sekä luonnon ja rakennetun ympäristön mahdollisimman hyvään yhteensovittamiseen. Luontopalvelumme muotoutuvat joustavasti erilaisiin kohteisiin sopiviksi, aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Nomajilla luonto ja luonnon monimuotoisuus on aina yksi suunnittelun lähtökohta, mutta kohteen erityistarpeet, kuten tietyt lajit tai lajiryhmät otetaan tarvittaessa painotetusti huomioon.

Luontosuunnittelun palveluihimme sisältyy esimerkiksi:

  • Viherkerroin-menetelmän kehittäminen ja räätälöinti
  • Ekologiset selvitykset ja luontopotentiaalin arviointi kaupunkialueilla esimerkiksi rakentamisen ympäristöluokitusten pohjaksi
  • Paikkatietopohjaiset ekosysteemipalveluiden ja viherrakenteen tarkastelut
  • Luontopositiivisen suunnittelun strategiat ja toimintaohjeet
  • Luontotyyppiselvitykset
  • Kompensaation asiantuntijapalvelut
  • LUMO-ohjelmat ja strategiat
  • Hiiliviisas ympäristösuunnittelu ja elinkaariarviointi
  • Lajilähtöinen suunnittelu

Kerromme mielellämme lisää luontosuunnittelun asiantuntijapalveluistamme ja autamme luonnon monimuotoisuutta tukevien ratkaisujen löytämisessä erilaisissa kohteissa. Ole yhteydessä