Työskentelemme parhaillaan Sipoon Nikkilän keskuspuiston parissa yhteistyössä palvelumuotoilutoimisto Et May:n kanssa. Mielenkiintoisessa hankkeessa asukkaat ja puiston käyttäjät pääsevät osallistumaan aktiivisesti puiston suunnitteluun ja päätöksentekoon. Suunnittelun ja osallistamisen apuna käytetään monipuolisesti erilaisia osallistamiskeinoja sekä osallistavaa budjetointia.

Projekti käynnistettiin ideointikiertueella, jossa kahden viikon ajan oli mahdollista jättää puistoa koskevia ideoita Nikkilässä sijaitseville ideointipisteille tai Chaos crowd -sovellukseen. Sovelluksessa pystyi myös vastaamaan puiston käyttöä koskevaan kyselyyn. Nikkilässä mahdollisuus vaikuttaa puiston suunnitteluun otettiin hyvin vastaan, ideoita kertyi lähes 400.

Ideoita jatkojalostetaan huhtikuussa virtuaalityöpajassa yhdessä asukkaiden kanssa. Työpajan jälkeen työstetyistä ideoista muodostetaan puistolle vaihtoehtoisia suunnitelmia ja osasuunnitelmia sekä lasketaan arviot näiden kustannuksista. Toukokuussa asukkaat ja puiston käyttäjät pääsevät äänestämään suosikkiratkaisujaan Chaos crowd -sovelluksessa, minkä jälkeen suunnitelma viimeistellään.