Suomalaiset arkkitehdit ja maisema-arkkitehdit liittyvät kansainväliseen julistukseen ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hätätilasta. Nomaji on yksi seitsemästätoista perustaja-allekirjoittajasta. Kutsumme kaikki suunnittelutoimistot mukaan julistukseen! 

Ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttama kaksoiskriisi on aikamme vakavin ongelma. Maankäytöllä ja rakennetulla ympäristöllä tässä merkittävä rooli: rakennukset muodostavat energialähtöisistä hiilidioksidipäästöistä lähes 40 prosenttia ja rakentaminen ja maankäyttö ovat merkittävimpiä syitä luonnon monimuotoisuuden heikentymiseen.

Yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen maapallon ekologista kantokykyä ylittämättä vaatii perusteellisen ajattelutavan muutoksen kaikilta rakennusalan toimijoilta. Voimme käynnistää muutoksen nyt ja luoda yhteisen tahtotilan ratkaisujen löytämiseksi. Tästä tietoisina sitoudumme kehittämään omia käytäntöjämme sellaisen rakennetun ympäristön luomiseksi, jolla on aiempaa positiivisempi vaikutus ympäröivään maailmaamme.    

Nomajissa ympäristövastuullisuus ja ekologinen kestävyys ovat keskeisiä toimintaamme liittyviä arvoja. Tiedostamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tekemiemme valintojen ja suunnitteluratkaisujen vaikutukset. Olemme määritelleet, että työssämme noudatamme seuraavia periaatteita, jotka ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta:

  • Luonnon monimuotoisuutta tukeva kasvillisuussuunnittelu.
  • Resurssitehokas maarakentaminen ja tarpeettoman muokkauksen välttäminen.
  • Hulevesien hallinta luontopohjaisilla ratkaisuilla.
  • Materiaalien järkevä käyttö koko elinkaari huomioiden.
  • Hiilen sitoutumisen edistäminen maaperään ja kasvillisuuteen.
  • Ilmastotietoisen suunnittelun edistäminen.
  • Ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävien ympäristöjen kehittäminen.

Lisää julistuksesta ja yhteisistä tavoitteista täällä:  https://fi.architectsdeclare.com/