Ehdotuksemme “Vaellus” on valittu Kontulan keskuksen kutsukilpailun voittajaksi. Osallistuimme kilpailuun osana Arkkitehtitoimisto OPUS Oy:n työryhmää. Liikennesuunnittelusta vastasi Ramboll Finland Oy. Kutsukilpailulla haettiin ratkaisuja Kontulan 60-luvulla rakennetun keskustan kehittämiseen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. 

Tavoitteenamme oli säilyttää nykyisen keskuksen omaleimainen monikulttuurinen henki, silti aluetta voimakkaasti uudistaen. Ulkotilojen suunnittelun lähtökohtana olivat alueen tärkeät ominaisuudet ja aukiot, jotka ankkuroivat ehdotuksen paikan historiaan ja säilyttävät sen tarinan. Ehdotuksemme sai kiitosta joustavasta perusratkaisuista, tunnelmaltaan hyvistä ja mittakaavaltaan inhimillisistä kaupunkitiloista sekä innostavista ideoista, jotka luovat hyvän pohjan alueen jatkokehittämiselle. 

Lisätietoa ja arvostelupöytäkirja.