Syyskuun tiedeiltapäivän aiheena ovat lapset ja kaupunkitila. Minimimitoitetut koulu- ja päiväkoti- ja asuinpihat sekä muut lapsille suunnatut ulkotilat eivät riitä vastaamaan tarpeeseen oikeudenmukaisesta, monipuolisesta ja hyvinvointia tukevasta kehitysympäristöstä. Lasten kasvu- ja oppimisympäristönä tuleekin nähdä koko kaupunki. Miten ja minkälaista kaupunkitilaa lapset hyödyntävät? Entä miten koulu- ja päiväkotipihat voisivat tukea paremmin lasten tasa-arvoa?

Päivän aiheeseen saamme kaksi alustusta. Anna Broberg (TkT Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka, COO Mapita Oy) kertoo lasten kaupunkitilan käytöstä ja sen tutkimuksesta paikkatietojen avulla. Anni Järvitalo (maisema-arkkitehti, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy) esittelee viime vuonna valmistunutta päiväkotien ja perusopetuksen ulkotilojen suunnittelun RT-ohjekorttia.

Vieraamme Anna Broberg on tutkinut lasten itsenäistä ja aktiivista liikkumista erilaisissa kaupunkiympäristöissä paikkatietolähtöisesti. Viimeiset vuodet Anna on kaupallistanut tutkimusmenetelmiään ja -tuloksia yhdessä maailman johtavista verkkopohjaisen vuorovaikutuksen ja osallistumisen työkaluja tarjoavassa SaaS-yrityksessä.