Lokakuun tiedeiltapäivän aiheena on Itämeri ja erityisesti sen rantavyöhykkeen ekologia. Tiedeiltapäivän tavoitteena on avata keskustelua rantavyöhykkeen merkityksestä ja suunnittelukysymyksistä Itämeren tilan ollessa huolestuttava. Mikä on rantavyöhykkeen ekosysteemien tila, ja miten nämä ekosysteemit voidaan huomioida suunnittelussa? Kuulemme aiheesta kaksi esitystä, joiden jälkeen voimme vapaamuotoisesti keskustella esityksien nostamista ajatuksista. 

Henna Rinne (FT, Åbo Akademi, Ympäristö- ja meribiologian laitos) kertoo rakkohauruvyöhykkeen monimuotoisuudesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Henna Rinne on meribiologi, jonka erityisosaamista on vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuus ja sen kartoitus, makroleväyhteisöt, mereiset suojelualaueet ja paikkatieto.

Nomaji maisema-arkkitehdit esittelee Helsinkiin Isosaaren ja Vartiokylänlahden rannoille laadittuja ilmastonkestävän rantarakentamisen periaatteita, joissa huomiota on kiinnitetty erityisesti rantavyöhykkeen rakenteelliseen ja lajistolliseen monimuotoisuuteen.