Kilpailuehdotuksemme “Superpositio” valittiin voittajaksi Otaniemen Tietokorttelit -arkkitehtuurikutsukilpailussa viiden ehdotuksen joukosta. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä L Arkkitehtien ja WSP Finlandin kanssa.

Ehdotuksessa panostettiin Otaniemen tarkkaan analyysiin ja se saikin kehuja korkeatasoisesta, luovasta ja innovatiivisesta suunnittelusta, joka huomioi tämän hetken sekä tulevaisuuden tarpeet.

Maisemasuunnittelun osalta keskityttiin erityisesti luontoarvojen sekä sini- ja viherrakenteiden tarkasteluun. Ehdotus sai kiitosta muun muassa hulevesiratkaisuista, vehreistä ja vaihtelevista viheralueista ja luonnonympäristöistä, jotka tasaavat vaiheittain rakentuvan alueen pienilmastoa sekä toimivat pohjoisosassa aluetta suojaavana tulvareittinä. Lisäksi arvostelussa kiitettiin suurten puiden säästämistä. Vanhat puut korostavat Otaniemen ajallisia kerrostumia.

Superposition maisema-arkkitehtuuri ammentaa Otaniemen vahvoista identiteettitekijöistä: kartanopuistosta, havupuustosta, merenrannasta ja vehreyden selkeistä linjoista. Ehdotus jatkaa ja uudelleentulkitsee metsäkampuksen perinnettä.