Ehdotuksemme ”Grün in der Mitte” yhteistyössä Anttinen Oiva Arkkitehtien ja Hartelan kanssa saavutti ensimmäisen sijan Verkkosaaren vähähiilisen viherkorttelin tontinluovutuskilpailussa. Laatukilpailun arvioinnissa korostuivat arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen lisäksi vähähiilisyys ja ympäristöarvot, mukaan lukien e-luku, hiilijalanjälki ja viherkerroin. Suunnitellun korttelin vihertehokkuus on 2,05 vähimmäisvaatimuksen ollessa 0,9. Tämä saavutettiin pihan maanvaraisen vihreän sydämen sekä kattopintojen vehreyden ansiosta.

Pysäköintikerroksen varaan korotetun pihan maanvarainen keskiosan suuri koko ja suora kosketus maahan mahdollistavat sekä suurien, leveälatvuksisten puiden kasvun että veden luonnonmukaisemman liikkumisen kosteusolosuhteiden mukaan.

Rakennusten katot terassoituvat luoteis- ja kaakkoiskulmien torneista matalammille koillis- ja lounaiskatoille. Näin syntyy porrastuva kattomaailma, joka luo sekä yksityisiä että puolijulkisia alueita asukkaiden käyttöön. Köynnösten ja ketojen ympäröimät kattoterassit luovat urbaanin merellisen maiseman ja mahdollistavat auringonoton, kattoviljelyn sekä saunomisen jälkeisen vilvoittelun. 

Lue lisää.