Sijainti: Helsinki

Tyyppi: suunnittelukilpailu, asuinkortteli, vähähiilinen rakentaminen

Status: Vähähiilinen viherkortteli -tontinluovutuskilpailu 11/2020-3/2021: 1. sija. Jatkosuunnittelu käynnistyy 2/2022

Vuosi: 2020-2021

Järjestäjä: Helsingin kaupunki

Työryhmä: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Hartela Etelä-Suomi Oy, Nomaji maisema-arkkitehdit

Korkea viherkerroin sekä puistomainen ja toiminnallinen sisäpiha olivat tekijöitä, jotka toivat 1. sijan vähähiilisen viherkorttelin tontinluovutuskilpailussa

Ehdotuksemme ”Grün in der Mitte” yhteistyössä Anttinen Oiva Arkkitehtien ja Hartelan kanssa saavutti ensimmäisen sijan Verkkosaaren vähähiilisen viherkorttelin tontinluovutuskilpailussa. Laatukilpailun arvioinnissa korostuivat arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen lisäksi vähähiilisyys ja ympäristöarvot, mukaan lukien e-luku, hiilijalanjälki ja viherkerroin. Suunnitellun korttelin vihertehokkuus on 2,05 vähimmäisvaatimuksen ollessa 0,9. Tämä saavutettiin pihan maanvaraisen vihreän sydämen sekä kattopintojen vehreyden ansiosta. 

Pihalla käytettävien materiaalien teemoja ovat kestävyys, vähähiilisyys ja kierrätettävyys. Tämä näkyy muun muassa rakennusaikaisen puutavaran kierrättämisenä, viherkattojen muovittomuutena, istutusalueiden vähäisenä hoitotarpeena sekä puolisuljettuina veden ja ravinteiden kiertoina. Piha viivyttää laskennallisesti 63 % tontilla syntyvästä hulevedestä.

Kilpailuarvostelussa ehdotusta kiitettiin erityisesti vehreästä, puistomaisesta sisäpihasta, joka oli kilpailussa ainoa lajiaan. Muurimaisen korttelin ansiosta syntyy suojaisa pihakeidas, jossa suuret puut luovat metsäpuutarhamaisen tunnelman. Sisäpihaa reunustavat yksityispihat pensasaita- ja pergolavyöhykkeineen. Pihamuuri ja siinä kasvavat köynnökset rauhoittavat yksityispihojen edustat. 

Pysäköintikerroksen varaan korotetun pihan maanvarainen keskiosan suuri koko ja suora kosketus maahan mahdollistavat sekä suurien, leveälatvuksisten puiden kasvun että veden luonnonmukaisemman liikkumisen kosteusolosuhteiden mukaan – joko hulevesinä alaspäin tai pohjavedestä kapillaarisesti ylöspäin. Pihakannelle sijoittuvat myös pihan toiminnalliset alueet, kuten leikkipaikka ja suuri aurinkoterassi grillikatoksineen. 

Rakennusten katot terassoituvat luoteis- ja kaakkoiskulmien torneista matalammille koillis- ja lounaiskatoille. Näin syntyy porrastuva kattomaailma, joka luo sekä yksityisiä että puolijulkisia alueita asukkaiden käyttöön.Köynnösten ja ketojen ympäröimät kattoterassit luovat urbaanin merellisen maiseman ja mahdollistavat auringonoton, kattoviljelyn sekä saunomisen jälkeisen vilvoittelun. 

Visualisoinnit Brickvisual