Sijainti: Oulu

Tyyppi: suunnittelukilpailu, aluesuunnittelu, maankäytön suunnittelu, rantarakentaminen

Status: 1. palkinto ilmoittautumiskutsukilpailussa

Vuosi: 2019

Järjestäjät: Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suunnittelu: maisemasuunnittelu Nomaji maisema-arkkitehdit, arkkitehtisuunnittelu MUUAN

Yhteistyökumppanit: WSP Finland Oy (liikenne), Ethica Oy (kiertotalous), Infrakonsultointi Henry Lindgren

Hartaanselänrannan ideakilpailun voittanut ehdotus Hoijakka täydentää Oulun olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja viimeistelee Oulujoen suistoaluetta kiertävän Suiston Luupin koko Oulua yhdistäväksi virkistysreitiksi. 

Hartaanselänrannan ideakilpailun voittanut ehdotus Hoijakka täydentää Oulun olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja viimeistelee Oulujoen suistoaluetta kiertävän Suiston Luupin koko Oulua yhdistäväksi virkistysreitiksi. Hartaanselänrannan identiteettiä vahvimmin rakentava tekijä on suisto ja sen alati muuttuva maisema, joka toimii koko suunnitelman lähtökohtana. Vedenpinnan vaihtelu, vuodenajat ja jatkuvassa muutoksessa oleva suisto luovat kokemuksellisen ympäristön, jossa vettä elementtinä korostetaan mm. luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla, eri luonteisilla ranta-alueilla ja tulvankestävällä rakentamisella. Umpeutuneen Holstinsalmen palauttaminen Mustasaareen hulevesiuomaksi ja merestä kohoavat kausittaiset saaret luovat suunnitelmalle muuttuvan aikakäsityksen. 

Hartaanselänrannan identiteettiä vahvimmin rakentava tekijä on suisto ja sen alati muuttuva maisema.

Ehdotuksessa monipuolisen luonnon tarjoamaa potentiaalia hyödynnetään niin asukkaiden luonto- ja paikkasuhteen vahvistamisessa kuin vierailijoille tarjottavana elämyksenä. Suistomaisuutta kehitetään liikkumisen ja toimintojen näkökulmasta tähdäten dynaamiseen kokemukseen maiseman ja luonnon kanssa. Rannat sekä turvaavat että luovat uusia elinympäristöjä kasvi- ja eläinlajistolle. Rantojen käsittely ja rantarakentaminen on monimuotoista mahdollistaen erilaisia tekemisen ja kokemisen muotoja sekä veden äärelle pääsyn koko suunnittelualueella. Monimuotoinen siniviherinfra luo perustan virkistystoiminnoille ja terveelliselle ympäristölle, ja sillä edistetään aktiivista ja liikunnallista elämäntapaa ympärivuotisesti. 

Alueelle muodostuvat neljä osa-aluetta ovat teemoiltaan samankaltaisia, mutta niillä kaikilla on omat, erilaisiin elämäntyyleihin ja niitä tukeviin palveluihin ja virkistysrakenteeseen perustuvat erityispiirteensä. Vision tavoitteena on rakentaa kestävää ja hiilineutraalia tulevaisuuden pohjoista kaupunkia, joka tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Hartaanselänranta luo Oulusta edelläkävijän ilmastoviisaan ja tulvankestävän kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen saralla. 

Hartaanselänranta
hartaanselänranta