korkeasaari

Sijainti: Helsinki, Korkeasaari Zoo

Tyyppi: ideasuunnitelma, yleissuunnitelma, toteutussuunnitelma, virkistys, matkailu

Status: osittain valmistunut 2018

Asiakas: Helsingin kaupunki

Vuosi: 2016-2017

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Suunnitelman lähtökohtina ovat Korkeasaaren kallioinen saaristoluonto sekä suomalaisten eläinten katselu. Noin kolmen hehtaarin laajuinen alue kuvastaa suomalaista metsää kaikille kävijöille – ulkomaalaisille ja kotimaisille matkailijoille, koululaisille ja vakiokävijöille. Suomalaisen metsän tulee olla tunnelmallinen ja tarjota mahdollisuus luontokokemukseen.

Suunnittelussa käytettiin ympäristökasvatuksellista otetta elämyksellisyyden kautta.  Suunnittelu aloitettiin kokonaiskonseptin luomisella. Johtavaksi teemaksi valikoituivat erilaiset jäljet metsässä. Luonnonvoimien, ihmisen ja eläinten merkit maisemassa tuodaan esille mm. uusin puurakentein, katsetta ohjaamalla sekä maisemanhoidollisin keinoin. Nuotiopaikat, seikkailureitit ja valikoitu kasvillisuus mahdollistavat suomalaisen metsän kokemisen kompaktisti ja helposti lähestyttävällä tavalla.

Yleissuunnitelmavaiheessa laadimme luonnosmaisia ehdotuksia monenlaisista vierailukokemusta rikastuttavista puurakenteista, kuten pitkospuista maastoportaineen, matalasta aidasta, katselukehyksistä ja penkeistä. Puurakenteiden yhdistävä tekijä on vajaasärmäisen lehtikuusilankun käyttö. Vajaassa särmässä säilyy aluksi puun kuori. Ajan myötä kaarna saa irrota omaan tahtiinsa. Yleissuunnitelman perusteella rantaan toteutetulla pitkospuureitillä on mahdollista seikkailla, tutkia mikroskooppien avulla ja levähtää maisemia katsellen. 

Istutusalueita rajaavan parruaidan materiaalina on käsittelemätön lehtikuusi. Aita suunnitetiin siten, että sen toteutuksessa oli mahdollista hyödyntää purettavan metalliaidan perustuksia.

Korpi-alueen kasvillisuussuunnittelussa hyödynnettiin ainoastaan saaristoluonnolle tyypillisiä kotimaisia lajeja.

korkeasaari
korkeasaari