Sijainti: Sipoo

Tyyppi: puistosuunnitelma, osallistava budjetointi

Asiakas: Sipoon kunta

Vuosi: 2020

Työryhmä: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, osallistaminen ja vuorovaikutus Et May Oy

Tilaaja: Sipoon kunta

Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelman laadinta toteutettiin osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen. Tavoitteena oli, että asukkaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan puiston suunnitteluun ja valintoihin. Osallistuva budjetointi toteutettiin kolmivaiheisena prosessina, jossa kuntalaisille mahdollistettiin osallistuminen Sipoon Nikkilän keskuspuiston toimintojen ideoimiseen, ideoiden jatkojalostamiseen työpajassa sekä suunnitelmista äänestämiseen. 

Ideointivaiheen avulla sitoutettiin kuntalaisia kokonaisprosessiin ja lopulliseen äänestämiseen. Ideoita kerättiin Chaos Crowd -sovelluksen avulla sekä fyysisissä ideointipisteissä. Ideoita saatiin lähes 400, jotka teemoitettiin jatkojalostettavaksi.

Ideoiden jatkojalostustyöpaja toteutettiin etätyöpajana. Työpajassa kuntalaiset heittäytyivät lapsiperheen, seniorin, nuoren ja kulttuuriharrastajan saappaisiin. Lopputuloksena työpajasta saatiin neljä erilaista palvelupolkua ja tärkeimmät ideat alkoivat hahmottua.

Tämän pohjalta työstettiin kahdeksan eri suunnitelmaehdotusta ja niille laskettiin toteutuksen kustannusarviot. Kuntalaisilla oli mahdollisuus äänestää näistä ehdotuksista suosikkejaan. Käytössä oli 600 000 €, jonka jokainen äänestäjä sai käyttää haluamallaan tavalla.Yleissuunnitelman pohjaksi valittiin neljä eniten ääniä saanutta vaihtoehtoa; kukkiva puisto, näyttävät istutukset, monimuotoisuus ja kirjaston aukio.

Pohjoisosaan sijoittuva näyttävien istutusten alue on värikäs portti Nikkilään. Lajikirjoltaan se on laaja ja kasvit on aluksi järjestetty väreittäin. Puiston keskivaiheille sijoittuva monimuotoisuus-puisto tuo uudenlaisen lisän lähioppimisympäristöön. Monimuotoisen luonnon keskellä on mahdollista tutkia luonnonilmiöitä ja erilaisia eliöitä. Puistoon rakennetaan myös hulevesiä viivyttävä painanne ja sen partaalle puutaso ympäristön tarkkailuun. Puiston eteläreunaan metsikköön rajoittuvalle entiselle pellolle perustetaan kukkiva puisto. Alueen keskellä sijaitsee puistomainen nurmialue, jota reunustaa kukkivat puut ja niittyalueet. Kirjaston viereinen pieni aukio kunnostetaan kutsuvaksi oleskelupaikaksi.

Yleissuunnitelma