Sijainti: Makariiniranta, Helsinki

Tyyppi: kansainvälinen suunnittelukilpailu

Status: toinen palkinto

Vuosi: 2022

Järjestäjä: Helsingin kaupunki

Suunnittelu: maisemasuunnittelu Nomaji maisema-arkkitehdit Oy; arkkitehtisuunnittelu Anttinen Oiva arkkitehdit; muu yhteistyö Suunnittelutoimisto Amerikka Oy, Sitowise Oy

Tilaaja: NREP ja SRV

Helsingin kaupungin järjestämässä suunnittelukilpailussa etsittiin toteutuskelpoista kehittämisratkaisua Etelä-satamassa sijaitsevan Makasiinirannan alueen kehittämiseen. Kilpailu ratkesi marraskuussa 2022. Ehdotuksemme Makasiinipromenadi voitti kilpailussa toisen palkinnon. Ehdotus laadittiin yhdessä Anttinen Oiva arkkitehtien, suunnittelutoimisto Amerikan ja Sitowisen kanssa. Nomaji vastasi ehdotuksen maisemasuunnittelusta.

Helsingin Eteläsatama ja kilpailupaikka-alue ovat yksi Suomen ikonisimmista maisemista ja Helsingin ikonisin maisema. Makasiinipromenadin ydinideana on kaupunkilaisille ja vierailijoille tarkoitettu avoin ja esteetön vehreä kaupunkiranta, jossa palvelut, viihde ja kulttuuri kukoistavat. Makasiinipromenadi ammentaa Helsingin vahvuuksista, merestä ja saaristosta, historiasta ja kaupungin ominaispiirteistä. Se luo puuttuvan osan Helsingin rantareitistä ja tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden merenrantaoleskeluun kantakaupungissa. Vastuullisuus huomioidaan kokonaisuutena alkaen kaupunkivihreyden lisäämisestä, kiertotalousratkaisuista ja eri käyttäjäryhmien huomioimisesta.

Selkeästi linjatut laiturit ovat olennainen osa alueen satamahistoriaa. Uusi kävelykatuosuus rakentuu tälle identiteetille yhdistäen vanhan kauppahallin vanhoihin satamarakennuksiin. Uusi ranta ja kävelykatu toimivat siten yhdistävänä tekijänä paitsi ihmisvirroille, myös visuaalisesti ja tilallisesti kaupungin historialliseen rantaan. Puiden reunustama rantakatu on klassinen ja vahva visuaalinen ja tilallinen elementti, joka korostaa merenrantareittiä ja luo sille omaa luonnetta. Yhdessä avoimen merenranta-aukion kanssa alue tarjoaa ainutlaatuisen ja houkuttelevan julkisen vapaa-ajan alueen. Puut suojaavat tuulelta ja auringolta ja antavat merenrannalle tietyn arvokkuuden, jota tällaisella ikonisella paikalla vaaditaan.

Empatia on yksi konseptimme keskeisistä teemoista, ja se heijastaa suhtautumistamme ja arvostusta kohteen ja historiallisen Helsingin kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Lisäksi se on myös empatiaa ympäristöä, Itämerta ja helsinkiläisiä kohtaan. Kohteen historiallisesti arvokkaat ja ikoniset näkymät ja kaupunkikuvat olivat Makasiinipromenadin suunnittelun lähtökohta ja keskeinen määrittelevä tekijä. Mikään tärkeä historiallinen näkymä tai visuaalinen elementti ei ole estetty, pikemminkin niille on tarjottu uusi kehys. Makasiinipromenadi on avoin, kutsuva ja inspiroiva – hiljainen, rauhallinen ja rentouttava. Se tunnustaa menneisyyden arvon ja tuo oman lisänsä keskeiseen Helsingin ikoniseen historialliseen maisemaan, joka avautuu harmonisesti merelle. Samalla se luo eloisan uuden alueen kaupungin sydämeen.

Terassivyöhyke, päällystetty rantakatu kalusteineen ja Makasiinilaiturin avoin tila portaineen, jotka laskeutuvat asteittain merelle johtavat erottuvat toisistaan ​​ja palvelevat omaa tarkoitustaan. Etelän suuntaan Makasiinin laituri muuttuu vihreämpään ja rennompaan suuntaan. Lapset voivat nauttia leikkisästä ympäristöstä hieman kohotettujen rantaniittyjen ympäröimänä, kun taas aikuiset voivat levätä uniikeilla puisilla kalusteilla. Tila on suunniteltu tapahtumien järjestämiseen ympäri vuoden ja talvikaudella Makasiinin laiturit ulottuvat sataman turvavyöhykkeelle.

Materiaalivalinnoissa heijastuu kilpailualueen merellinen viehätys sekä satama-alueen teollisempi tunnelma. Ulkoalueille tulee samat omaleimaiset, punaisen sävyiset polku- ja mukulakiviviimeistelyt kuin muuallakin empiretyylisessä keskustassa. Tavoitteena on luoda kaunis ja ajaton graniittikivileikki, joka on jatkossa todistajana yhtä monelle jalanjäljelle kuin keskustan vanhat kivet ovat ennen olleet. Luonnonkiveä täydentää puu, joka luo lämpöä ja pehmeyttä ja toisen selkeän linkin kohteen historiaan.

Makasiinipromenadilla vastuullisuus ei ole vain rakentamistapoja tai hiilineutraaliustavoitteita. Se on integroitu ehdotuksen kaikkiin osa-alueisiin, suunnittelualueiden joustavuudesta kaupunkivihreään ja paikallisen monimuotoisuuden lisäämiseen. Arvosteluraadin raportin mukaan Makasiinipromenadi oli ehdotuksista laadukkain ilmastoälykkäällä ratkaisulla.