Sijainti: Tikkurila, Vantaa

Tyyppi: Suunnittelukilpailu, aluesuunnittelu, maankäytön suunnittelu

Status: Jaettu 1. sija

Vuosi: 2022

Järjestäjä: Vantaan kaupunki, Tikkurila Oyj ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Työryhmä: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Anttila & Rusanen

Yhteistyökumppanit: WSP Finland Oy (liikenne), Antti Rissanen Design (visualisointi)

Ehdotuksemme ”Parklife” voitti jaetun ensimmäisen sijan Tikkurilan väritehtaan alueen kansainvälisessä kutsukilpailussa. Ehdotus tehtiin yhteistyössä Arkkitehdit Anttila & Rusasen kanssa. 

”Parklife” sai arvostelussa kiitosta ilmeeltään rikkaasta kaupunkivisiosta. Erityisen ansiokkaana pidettiin arkkitehtonista kokonaisotetta ja kaupunginosalle luotua persoonallista henkeä. Suunnitelmassa luodaan monipuolinen kaupunkirakenne Kuninkaalan historiallisen ytimen ympärille linkittyen Tikkurilan maalitehtaan teolliseen kulttuurihistoriaan. 

Luonteikkaat maatalousympäristöt ovat Vantaan vahva identiteettitekijä. Väritehtaan alue tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda maatalous nykyaikaisella tavalla osaksi urbaania Tikkurilaa. Kuninkaalan kylä ympäristöineen muodostaa erinomaiset puitteet kaupunkimaatilalle. Maatila tuottaa paitsi lähiruokaa ja raaka-aineita, myös viljelymahdollisuuksia kaupunkilaisille, puutarhakulttuuria ja koulutusta. Maatila tuottaa aineettomia arvoja vahvistamalla maanläheistä elämäntapaa, joka tukee paikallisuutta ja vähähiilisyyttä. Se luo perustan alueen yhteisöllisyydelle kooten viljelykulttuurin äärelle asukkaat, yrittäjät sekä julkisen sektorin toimijat. Pääkaupunkiseudulla ainutlaatuinen kaupunkimaatila kiinnostaa myös kauempaa saapuvia vierailijoita. Maatilan toiminta on kaupallista.

Sini-viherrakenne tukeutuu Keravanjoen ekologiseen käytävään, Kuninkaalan kylän miljööseen sekä alueella säilytettävään puustoon ja maatalousmaahan. Alueelle muodostettavien pihojen ja julkisien viheralueiden lähtökohtana on viljelykulttuurin ja historiallisen tehdasmaailman kohtaaminen. Hedelmäpuut, palsta- ja laatikkoviljelmät, syötävät kasvit, kukkivat niityt ja laitumet muodostavat luonnon monimuotoisuutta sekä virkistysarvoja tukevan kudelman, joka liittyy osaksi Tikkurilan viherkehää ja Vantaan laajempaa viherverkostoa. Monipuolinen sini-viherrakenne tasaa vaiheittain rakentuvan alueen pienilmastoa sekä puskuroi kaupunkitulvia. Alueen tärkeimmät sisäiset viheryhteydet liittävät Kuninkaalan kylän, kaupunkimaatilan, Tehdasaukion ja Keravanjokilaakson yhdeksi kokonaisuudeksi.