Sijainti: Asikkala

Tyyppi: yleissuunnitelma, matkailuympäristöt, puistosuunnitelma, leikki

Asiakas: Asikkalan kunta

Vuosi: 2017

Suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit ja Studio Puisto arkkitehdit

Suunnitelman tarkoituksena oli muodostaa visio Vääksyn kanavamiljööseen kuuluvan Jokipuiston kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Alue on jo nykyisellään hieno puistomainen ja luonnonläheinen alue. Kesällä tapahtumatoiminta on vilkasta. Alueella nähdään kuitenkin olevan vielä paljon potentiaalia ja sen nykyisiä arvoja, kuten Vääksynjokea, voitaisiin hyödyntää entistä paremmin. Ajan myötä erilaiset rakenteet ja rakennukset ovat sijoittuneet hajalleen.

Näistä lähtökohdista suunnitelman tavoitteena oli kehittää alueesta entistäkin houkuttelevampi ja viihtyisämpi kohtaamis- ja oleskelupaikka, jossa matkailijat viihtyisivät pidempäänkin ja joka tarjoaisi tekemistä ja kokemista myös paikallisille. Tavoitteena oli myös alueen elävöittäminen muulloinkin kuin kesällä. Suunnittelun aikana järjestettiin kuulemistilaisuus paikallisille sekä työpaja alueen toimijoille ja kehittäjille.

Jokipuiston yleissuunnitelman jälkeen toteutussuunnittelu aloitettiin leikkipaikasta. Leikkipaikasta haluttiin suunnitella omaleimainen ja alueen historiasta ja luonnosta ammentava kohde. Leikkipaikalla voi padota vettä, leikkiä höyrylaivalla tai sukeltaa metsäseikkailun vietäväksi. Leikkipaikka rajataan matalilla maastonmuodoilla omaksi kokonaisuudekseen.