Sijainti: Jyväskylä

Tyyppi: puistosuunnittelu, puutarhahistoriallinen selvitys

Asiakas: Jyväskylän kaupunki

Vuosi: 2018-2019

Lounaispuisto on yksi tärkeimmistä Jyväskylän keskusta-alueen historiallisista puistoista. Puiston historia ulottuu Seminaarin alkuvaiheisiin 1800-luvun loppupuolelle. Tarve puiston suunnittelulle ilmaantui viime vuosina lisääntyneen tapahtumakäytön, kunnostuksen ohjelmoimisen ja puiston viereisen asemakaavan päivittämisen johdosta.

Laadittu yleissuunnitelma huomioi puiston historialliset vaiheet. Erityisesti esiin nostetaan puiston 1900-luvun alun ilmettä, joka on osittain peittynyt 2000-luvulla tehtyjen muutosten alle. Suunnitelmassa nykyiset toimintatarpeet ja historialliset arvot on pyritty sovittamaan luontevasti yhteen. Samalla on pohdittu, mitä uutta nykyiset puiston käyttötavat tuovat puiston historialliseen kehitykseen. Yleissuunnitelmassa on arvioitu puiston eri osa-alueiden kunnostustarpeet, niiden vaiheistus sekä puuston uudistamisen periaatteet. Suunnitelman myötä tapahtumien järjestämisen edellytykset paranevat. Lisäksi puiston liittymistä ympäristöön on parannettu, huomioiden myös muutokset lähiympäristössä.

Puistohistoriallisen selvityksen lisäksi toimeksiantoon kuului Lounaispuiston korttelin 68 puutarhahistoriallinen selvitys. Vuoden 2019 aikana samankaltaiset selvitykset laadittiin myös kortteleista 69 ja 72 (nk. Älylä). Selvitysten kautta koottiin tietoa korttelien puutarhojen alkuperäisestä ilmeestä, niiden kehitysvaiheista ja nykytilanteesta. Tulevia asemakaavamuutoksia varten muodostettiin käsitys arvokkaasta kulttuuri- ja viherympäristöstä kokonaisuutena. Selvitystöiden pohjalta esitettiin reunaehtoja ja tavoitteita tulevalle maankäytön suunnittelulle.