Sijainti: Helsinki

Tyyppi: Luontopolkurakenteet, kestävä matkailu, puurakenteet

Status: valmistunut

Asiakas: Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut

Vuosi: Suunnittelu 2019-2020, toteutus 2020

Syksyllä 2020 valmistuneet luontopolkurakenteet ovat osa Urban Eco Islands – Urban and Smart Island Tourism Destinations -EU-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tuoda uusia ratkaisuja kestävään luontomatkailuun. Vasikkasaaressa on tarkoitus mm. soveltaa älykkäitä ratkaisuja luonnon tilan ja kävijämäärien seurantaan sekä kannustaa luonnon tarkkailuun mobiilisovelluksen kautta. Suunnittelemamme luontopolkurakenteet ohjaavat kulkua saaren kohokohtiin vaalien saaren herkkää kasvillisuutta. 

Suunnittelimme reitin paikan osoittavat merkkipylväät sekä kolme erilaista hienovaraisesti maastoon sijoitettua levähdyspaikkaa. Jokaisen ainutlaatuisen levähdyspaikan lähtökohtana on ympäröivä maasto ja maisema. Levähdyspaikoista pohjoisin sijoittuu avokalliolle, ja siltä avautuu näkymä Helsingin siluetin suuntaan. Penkki, pöytä ja terassi muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka tarjoaa pysähdyspaikan isommallekin seurueelle. Oleskelu levittäytyy terassilta luontevasti myös ympäröivään kalliomaastoon.

Reitin jatkuessa etelään seuraava pysähdyspaikka on suojaisa maja. Majan rimoitetut seinät suojaavat säältä ollen samalla läpinäkyvät. Päänäkymät majalta avautuvat Suomenlinnan suuntaan. Kalliojyrkänne muodostaa majalle selustan. 

Eteläisin levähdyspaikka on kallion juonteiden suuntaa seuraileva penkki. Vähäeleinen penkki houkuttelee hiljentymään maiseman äärelle. Näkymä suuntautuu Vallisaaren ja Kuninkaansaaren välistä avomerelle. 

Helsingin merellisen strategian tavoitteena on nostaa saaristo kaupungin vetovoimatekijäksi sekä tuoda se paremmin myös asukkaiden tietoisuuteen ja saavutettavaksi. Vasikkasaari on yksi Helsingin merellisen strategian avainkohteista. Saari avautui virkistyskäyttöön vuonna 2019.