Sijainti: Kempele

Tyyppi: aluesuunnittelu, maankäytön suunnittelu, maisemasuunnittelu, virkistys

Asiakas: Kempeleen kunta

Vuosi: 2019

Suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja MUUAN Oy

Yhteistyökumppanit: liikennesuunnittelu WSP Finland Oy

Työssä laadittiin viitesuunnitelma Kempeleen Linnakankaalla sijaitsevalle matkailun, kaupan, työpaikkojen ja virkistyksen alueelle. Hankealue, eli Zeniitti, on Kempeleen kunnan merkittävin matkailun kehittämisprojekti. Suunnittelu tehtiin yhteistyössä Kempeleen kunnan edustajien sekä alueen kehittämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yrittäjien kanssa.

Suunnitelmassa Zeniitti on jaettu neljään vyöhykkeeseen, joiden aktiivisuuden taso muuttuu louhokselta poispäin mennessä louhoksen ympäristön ollessa kaikista aktiivisin. Zeniitin pääreitti kulkee louhoksen ylätasanteella. Reitti on elämyksellistä ja leveydeltään vaihtelevaa kaupunkitilaa, johon on integroitu leikkipaikkoja, kasvillisuusalueita ja kaupallisia- ja liikuntapalveluita. Rakennettujen toimintojen vyöhyke sisältää tapahtuma-areenan ja kesäteatterin lisäksi matkailumajoituksen. Viheralueiden konsepti perustuu louhoksesta säteileviin metsävyöhykkeisiin sekä rakennettujen toiminnan vyöhykettä reunustavaan viherkehään.

Zeniitin keskipiste on pohjavedellä täyttyvä kivilouhos. Veden pitämiseksi kirkkaana on louhos tarkoitus pitää suljettuna muusta suunnittelualueen vesiekosysteemistä. Louhoksen ylätasanteella muodostuvat hulevedet kerätään rakennetun reitin yhteyteen rakennettaviin uusiin hulevesiuomiin ja johdetaan poispäin louhoksesta avouomia pitkin.

Alueen rakentaminen aloitetaan louhoksen eli tulevan kalliojärven rannan muotoilusta ja sen lähiympäristön rakentamisesta kesällä 2019.  Tavoitteen mukaan Zeniitin matkailualueen ensimmäiset rakennukset ja toiminnot ovat valmiita vuonna 2024.