puustoinen verkosto

Tyyppi: suunnitteluohje, ekosysteemipalvelut, aluesuunnittelu

Vuosi: 2017

Suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Laadimme Helsingin kaupungille kaksiosaisen ohjeen ekosysteemipalveluiden huomioimiseksi aluesuunnittelussa. Ohjeen ensimmäinen osa on tiivis tietopaketti kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluista ja se julkaistiin erillisenä raporttina kaupungin omassa julkaisusarjassa. Toinen osa on kaupungin sisäiseen käyttöön tarkoitettu ohje ekosysteemipalvelunäkökulman huomioimiseksi aluesuunnittelun eri vaiheissa. Ohjeen laatiminen liittyi aluesuunnittelun prosessin kehittämiseen.

Julkaisussa on esitelty perustietoa erilaisten viheralueiden ja viherrakenteen osien tuottamista hyödyistä kaupunkilaisille. Ekosysteemipalveluihin liittyviä uhkia ja kehittämismahdollisuuksia tunnistettiin työn aikana työpajoissa, joihin osallistui kaupungin suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Lisäksi julkaisuun on koottu perustietoa siitä, miksi ekologiset verkostot ovat tärkeitä kaupungissakin, ja pohdittu mistä niittyverkosto, puustoinen verkosto ja sininen verkosto muodostuvat. Näkökulma painottuu rakennetun ympäristön rooliin kaupunkiekologisten verkostojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Julkaisuun voit tutustua täällä.

Sininen verkosto
Puustoinen verkosto
Niittyverkosto