Sijainti: Helsinki

Tyyppi: rantojen kehittäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, elinympäristösuunnittelu

Asiakas: Helsingin kaupunki

Vuosi: 2019

Isosaari on noin 4 km Helsingin Santahaminasta etelään sijaitseva, 76 hehtaarin kokoinen saari. Entisenä sotilassaarena ja yhtenä Helsingin edustan uloimmista saarista Isosaari on luontoarvoiltaan poikkeuksellinen ja muuttuvan ilmaston vaikutuksille altis ympäristö. Isosaaresta kehitetään virkistyssaarena ja sinne on suunnitteilla myös asumista.

Ilmastonkestävän rantarakentamisen ohjeisto laadittiin Isosaarelle alueen ainutlaatuisten ominaisuuksien ja uusimman ilmastotutkimuksen pohjalta. Selvitimme millä tekijöillä ja toimenpiteillä voidaan vaikuttaa siihen, miten rakentaminen saarelle voidaan toteuttaa mahdollisimman ilmastokestävästi. Periaatteita voidaan hyödyntää koko Helsingin saariston ajankohtaisissa kehittämishankkeissa.

Työssä koostettiin tietoa viimeisimmästä ilmastonmuutokseen liittyvästä tutkimuksesta sisältäen merenpinnan vaihtelun tarkastelun ja paikallisilmaston analyysit. Lisäksi analysoitiin nykyiset rantaekosysteemit ja niihin kohdistuvat vaikutukset. Rantatyypittely laadittiin huomioiden nykytilanne sekä tulevat ennusteet ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja maankäytöstä. Rantatyypittelyn pohjalta laadittiin esimerkin omaisia ratkaisuja eri maankäyttö- ja rantatyyppimuodoille, jotka esitettiin poikkileikkauksilla eri vedenkorkeuden tilanteissa. Esimerkit painottuvat luontopohjaisia ratkaisuja hyödyntäviin malleihin ja niissä painotettiin Isosaaren elinympäristö- ja lajitietoja, mahdollistaen lajikirjon säilyminen ja parantaen rakentaminen.