Sijainti: Helsinki

Tyyppi: luontopolkurakenne, virkistys, luonnonsuojelualue

Status: valmistunut

Vuosi: 2016-2018

Suunnittelu: maisemasuunnittelu Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, arkkitehtisuunnittelu Studio Puisto Arkkitehdit Oy

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Lammassaaren luontopolkurakenteet sijoittuvat Vanhankaupunginlahden kosteikkoalueelle. Kosteikko on Helsingin suurin luonnonsuojelualue, ja se kuuluu sekä Natura 2000-verkostoon että maailmanlaajuiseen kosteikkoja suojelevaan Ramsar-sopimukseen. Lammassaarella sekä koko Vanhankaupunginlahden alueella on pitkä historia keskustan läheisenä virkistysalueena. Alueelle suunniteltiin ja toteutettiin uudet esteettömät pitkospuut esteettömine lintujentarkkailurakenteineen.

Rakennuspaikan haasteita olivat merenpinnan ja jäätilanteen vaihtelevuus, pehmeät perustamisolosuhteet sekä luonnonsuojelualueen aiheuttamat rajoitteet mm. rakentamisen ajankohdalle. Koska vedenpinta voi vaihdella jopa puolitoista metriä, suunniteltiin pitkospuut kelluviksi. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suunnittelua tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kohteen toteuttajan kanssa. Pitkospuupolku muodostuu kahdesta erilaisesta elementistä, jotka oli mahdollista esivalmistaa. Elementtien koko suunniteltiin rakentamistapa huomioiden: elementit tuotiin paikalle mönkijällä, sillä raskaiden koneiden käyttäminen alueella ei ollut mahdollista. Veden noustessa elementit kelluvat puupylväiden varassa.

Polku kulkee laajan ruovikkoalueen halki. Korkeat järviruo’ot rajaavat polun käytävämäiseksi tilaksi. Polun perustaso on hyvin lähellä merenpintaa. Polun varrella on kaksi kohotettua tarkkailutasannetta, joille nousemalla näkee kauas ruovikon ylitse. Reitin päätteenä on n. kolme metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava lintulava. 

Koko suunniteltu reitti sisältää n. 860 metriä 1500 mm leveää pitkospuupolkua, kaksi kohotettua esteetöntä tarkkailutasannetta ja n. 150 metriä kivituhkapäällysteistä polkua. Reitin päätteenä on esteetön lintulava. Lintujenkatselulava ja pysähdyspaikat on perustettu porapaaluin, muuten pitkospuureitti on kelluva. Puumateriaalina käytettiin siperian lehtikuusta. Tarkkailutasanteiden ja lintulavan lasiset päätyseinät takaavat avoimet näkymät myös lapsille sekä pyörätuolin käyttäjille. 

Luontopolkurakenteet ovat täyttäneet niille asetetut tavoitteet parantaen niin lähiluonnon saavutettavuutta kuin vetovoimaisuuttakin. Kävijälaskurin perusteella uusi reitti on lisännyt alueen käyttöä huomattavasti.