Sijainti: Riihimäki

Tyyppi: yleissuunnitelma, maankäytön suunnittelu, maisemasuunnittelu

Asiakas: Riihimäen kaupunki

Vuosi: 2019-2020

Suunnittelu: Maisemasuunnittelu Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, arkkitehtisuunnittelu työyhteenliittymä LSV-Jolma-TUPA, liikennesuunnittelu Ramboll Oy

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelmassa lähtökohtana on parantaa asemanseudun, Peltosaaren ja vanhan keskustan välisiä yhteyksiä sekä luoda Riihimäen asemanseudusta koko kaupungin kilpailukykyä kasvattava, vetovoimainen ja innostava solmukohta.

Asemanseudulle laadittiin kolme luonnosvaihtoehtoa, joista kerättiin kaupunkilaisilta ja eri sidosryhmiltä mielipiteitä ja näkemyksiä muun muassa työpajoissa, esittely- ja keskustelutilaisuudessa sekä karttakyselyllä. Lopullinen yleissuunnitelma laadittiin yhdistelemällä eri vaihtoehtojen parhaita puolia. Maisema-arkkitehtuurisena lähtökohtana on muodostaa alueelle toiminnallinen ja ekologisesti monipuolinen viheralueiden verkosto, joka yhdistää eri kaupunginosat toisiinsa. Aluetta kiertävä viherkehä ja hulevesien luonnonmukainen hallinta viherkadun ja Vantaanjoen uoman luonnonmukaistamisen avulla otettiin viherrakenteen teemoiksi.

Vantaanjoki ohjataan kulkemaan uuden Jokikylän asuinalueen kautta samalla luonnonmukaistaen ja leventäen uomaa. Jokikylän ja asema-aukion yhdistävä viherkatu liittää joen osaksi viherverkostoa ja paremmin kaupunkilaisten saavutettavaksi. 

Suunnitelman tavoitteena on virkistystoimintojen lisäksi monipuolistaa alueen lajistoa ja elinympäristöjä, minkä vuoksi viherkehän rinnalle kehitetään niittykehä. Viherkehän toimiessa pääasiallisena virkistysyhteytenä on niittykehän tavoitteena luoda mahdollisimman yhtenäinen verkosto pölyttäjien, muiden hyönteisten sekä lintujen elinympäristöksi soveltuvia lajirikkaita biotooppeja.