Sijainti: Itäkeskus, Helsinki

Tyyppi: yleissuunnitelma, viitesuunnitelma, suunnitteluperiaatteet, suunnittelukilpailu

Status: 2. sija sija kansainvälisessä kaksivaiheisessa suunnittelukilpailussa 2020, suunnitteluperiaatteet 2021

Asiakas: Helsingin kaupunki

Vuosi: 2020-2021

Suunnittelu: Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto K2S ja Playa arkkitehdit, maisemasuunnittelu Nomaji ja Ramboll Finland

Työryhmä: Suomen Asuntokehitys Oy, SATO, JM Suomi, EKE-rakennus, Suure, Bonava Suomi

Helsingin kaupunki järjesti yleisen ja kansainvälisen ideakilpailun Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Työryhmämme ehdotus ITIS SITI sijoittui kilpailussa toiseksi tuomaristo ja suositti, että Puhoksen ja Puotilan alueita jatkokehitetään ehdotuksemme pohjalta. Tässä laajassa ja haastavassa suunnittelutehtävässä teimme yteistyötä monialaisen suunnittelutyöryhmän kanssa. Kilpailun tarkoituksena oli löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun sekä rakentamisen pohjaksi. 

Stoan ja Puhoksen ympäristön viitesuunnitelma

Kilpailuehdotuksen pohjalta jatkokehitettiin Stoan ja Puhoksen ympäristön suunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Stoan ja Puhoksen alueen täydennysrakentamisen lähtökohtana on alueen monimuotoisuutta ja kerroksellisuutta rikastava kaupunkisuunnittelu. Nykyiset kaupunkitilat, kuten Stoan aukio, määritellään ja rajataan nykyistä selkeämmin. Puhoksen säilytettävän vanhimman osan ja Turunlinnantien väliin tehdään kokonaan uusi kaupunkitila, vihreä ja kaikille avoin Puhoksen puisto. Alueen nykyiset tärkeät rakennukset Stoa, Matteuksen kirkko ja Puhoksen vanha osa ovat keskeinen osa tulevaa alueen identiteettiä. 

Kävely- ja pyöräily-ympäristön laadun parantaminen on yksi keskeisiä alueen kehittämisen lähtökohtia. Kaupunkitilat muodostavat kaupunkikuvaltaan vaihtelevan, tunnistettavan ja alueen ajallisia ja kulttuurisia kerrostumia heijastelevan kokonaisuuden. Kaikissa alueen ulkotiloissa yhdistyy leikkisyys, kulttuurien kohtaaminen ja kaupunkiekologia. Asukkaiden ja alueen toimijoiden osallistuminen, vapaa-ajan viettämisen mahdollistaminen kaupunkitilassa sekä houkuttelevat ja turvalliset paikat tukevat kaupunkitilojen monikulttuurisuutta. Ulkotilojen rakenteet ja materiaalit heijastelevat alueen moni-ilmeisyyttä ja niissä tutkitaan esimerkiksi purettavien rakenteiden ja rakennusmateriaalien uusiokäyttöä.