junatie

Sijainti: Helsinki

Tyyppi: suunnittelukilpailu, aluesuunnittelu, maankäytön suunnittelu, julkiset ulkotilat, liikenneympäristö

Status: 1. palkinto ilmoittautumiskutsukilpailussa

Järjestäjät: Helsingin kaupunki, SAFA

Suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit (maisemasuunnittelu), L-Arkkitehdit (arkkitehtisuunnittelu), WSP Finland Oy (liikennesuunnittelu)

Junatien ilmoittautumis-kutsukilpailulla haettiin ideoita Helsingin kantakaupungissa sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi laadukkaaksi ja houkuttelevaksi kaupunkitilaksi. Junatien suunnittelukilpailun voittanut ehdotuksemme ehdotuksemme “Crossroads” yhdistää alueen kulttuuritoimintoja ja tapahtuma-alueita kokonaisuudeksi niin toiminnallisesti kuin visuaalisesti. Liikenneratkaisu mahdollistaa viihtyisän, houkuttelevan ja esteettömän kävely-ympäristön syntymisen maantasoon. Osa ajoneuvoliikenteestä ohjataan uudelle sillalle ja nykyisiä liikenneyhteyksiä järjestellään toimivammiksi. 

Alueelle muodostetaan uusi viheryhteys Sörnäisten ja Mustikkamaan välille. Viheryhteys muodostaa samalla rungon uudelle hulevesijärjestelmälle. Liikenteen uudelleenjärjestely vapauttaa katutilaa mahdollistaen vihreiden oleskelukatujen muodostamisen. Hulevedet käsitellään katutilassa mm. monilajisissa sadepuutarhoissa sekä läpäiseviä pintamateriaaleja käyttäen. Suvilahden ympäristössä läpäisevä laatoitus ja sadepuutarhat lomittuvat toisiinsa sekä keskeiseen hulevesipeiliin.