Sijainti: Helsinki

Tyyppi: koulupiha, oppimisympäristö, puistosuunnittelu, kutsukilpailu

Status: kutsukilpailun ehdotus

Vuosi: 2020

Yhteistyökumppanit: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Tilaaja: Helsingin kaupunki

“Pelago” on Nomajin ja Rudanko + Kankkunen arkkitehtien ehdotus Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin ja puiston suunnittelukilpailussa. Helsingin kaupungin järjestämän kutsukilpailun tavoitteena oli luoda visio palvelukorttelista, johon sijoittuvat peruskoulu, päiväkoti ja liikuntahalli. Lisäksi suunnittelun kohteena oli koulun pihaan rajautuva Haakoninlahdenpuisto.

Viheralueiden konsepti ammentaa Kruunuvuorenrannan geologisten muodostumien, kalliorantojen ja luotojen pienipiirteisestä muotokielestä. Pyörä- ja kävelyreittien verkosto sijoittuu vihreiden, koko alueelle levittäytyvien luotojen lomaan. Kasvillisuussaarekkeet ovat kooltaan pienempiä toiminnallisilla alueilla, leikkipaikalla ja koulun pihalla. Raja koulun ja puiston välillä on toiminnallisesti selkeä, mutta maisematilassa viheralue jatkuu saumattomasti. Puiston avoimuus ja kumpuilevat saarekkeet mahdollistavat monenlaiset aktiviteetit kaikille ikäryhmille ympäri vuoden. Saarekkeiden laelta avautuu kaunis merinäkymä etelään. 

Puistoon sijoittuvan leikkialueen, Särkän, teema on Itämeren elämä. Itämeren lajit tulevat esiin leikkivälineissä, kuten meeduusakarusellissa, rakkolevätrampoliineissa ja simpukkaseinässä. Leikkipaikka sijaitsee koulun pihan ja puiston välisellä suojaisella vyöhykkeellä kumpareen reunalla. Leikkipaikka on uuden alueen keskeinen nähtävyys, jonka materiaalit ovat luonnonmukaisia, kestäviä ja mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä.