Tyyppi: pihasuunnittelu, oppimisympäristöt

Vuosi: 2020-2023, toteutus 2022-8/2023

Suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit

Yhteistyökumppanit: arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto OPUS Oy ja pääsunnittelu Innovarch Oy

Tilaaja: Helsingin kaupunki ja Arkta Rakennuskultti Oy

Kuninkaantammen koulussa hyödynnetään luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia vaihtelevilla luonnonmateriaaleilla sekä säilyttämällä metsäympäristöä myös leikkipihojen yhteydessä.  Olemassa olevia puita, kalliota, kantoja ja muita luonnonelementtejä on säilytetty mahdollisimman paljon ja rakennetuille piha-alueille on istutettu runsaasti uutta puustoa. Sekä koulu- että päiväkotipihalta alkaa hakepintaisia polkuja, joita pitkin pääsee metsäkoulun puiden ja sadepuutarhoiden äärelle. Metsä koulupihalla luo luovan ja tasa-arvoisen leikki- ja oppimisympäristön ja edistää monipuolista liikkumista ja myönteisiä liikkumiskokemuksia taidoista riippumatta.

Pihan kasvillisuus- ja materiaalipaletti yhdistävät koulun luontevasti ympäröivään metsään. Materiaaleina on hyödynnetty paikalta louhittua kalliota muun muassa pengerryksissä, kiviaidanteissa ja katsomoportaiden kivimuureissa. Maakiviä ja tontilta kaadettujen puiden runkoja on hyödynnetty leikki- ja oleskelupaikkoina, ja leikkialueiden turva-alustat ovat vettä läpäiseviä luonnonmateriaaleja. Runsas kasvillisuus jatkuu myös osana rakennuksia kaikkien kattopintojen ollessa viherkattoisia. Kuninkaantammenaukion suuntaan rakennus ja edusaukio avautuvat osaksi aukiota ja sen materiaalimaailmaa.

Valokuvat Maite González Laurens