Sijainti: Jyväskylä

Tyyppi: puutarhahistoriallinen selvitys, lähiympäristösuunnitelma

Vuosi: 2022

Yhteistyökumppanit: AOR arkkitehdit

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän Lutakossa sijaitseva Schaumanin linna tiluksineen on merkittävä osa kaupungin teollisuushistoriaa. Nomaji laati Schaumanin linnan puutarhahistoriallisen selvityksen sekä linnan lähiympäristösuunnitelman alueella vireillä olevan asemakaavamuutoksen tueksi. Lähiympäristösuunnitelma toteutettiin samanaikaisesti viitesuunnitelman kanssa, jonka laativat AOR arkkitehdit.

Schaumanin linna ympäristöineen kuvastaa Suomen teollisuushistorian vaihetta, jossa johtajien edustuskartanot puutarhoineen kuuluivat tehdasyhdyskuntiin. Schaumanin linna toimi Jyväsjärven rannassa sijainneen sahan johtajan asuntona ja myöhemmin edustustiloina.

Puutarhan suunnitelmat tilattiin 1920-luvulla aikansa merkittävimpiin suomalaisiin puutarha-arkkitehteihin kuuluneelta Bengt Schalinilta. Vaikka toteutus poikkesi suunnitelmista, oli muotopuutarhatyyli selvästi nähtävillä. Alkuperäiseen puutarhaan kuului muotopuutarhan lisäksi mittava hyötypuutarha-alue ja lämmitettävät kasvihuoneet, jotka on nykyisin purettu. Puutarhan säilyneet osat sijaitsevat kartanon välittömässä läheisyydessä. Kivimuurit ja luonnonkivirakenteet, ruusutarhan jäänteet ja lehmuskujat ovat esimerkkejä säilyneistä elementeistä. 

Asemakaavamuutoksessa linnan puutarhaan mahdollistetaan kahden uuden asuinrakennuksen, varaston ja saunarakennuksen toteuttaminen. Lisäksi itse linnan muuttamista hotelli- ja ravintolatoimintaan on kaavailtu.

Lähiympäristösuunnitelman tavoitteena on uudisrakentamisen ohjaaminen ja ympäristöön liittyvien kaavamääräysten tarkentaminen. Suunnitelma havainnollistaa, mikä on hyväksyttävä ympäristörakentamisen taso historiallisesti arvokkaassa miljöössä. Lähtökohtana suunnittelulle oli puutarhahistoriallisessa selvityksessä todettujen arvojen säilyttäminen siinä määrin kuin se on mahdollista. 

Uudisrakentamisen yhteensovittaminen kulttuurihistoriallisten arvojen voi olla haastavaa. Hyvin usein joudutaan tekemään kompromisseja nykyrakentamisen standardien ja historiallisen arvon säilymisen välillä. Joissain tapauksissa arvojen menettämistä voidaan kompensoida huomioimalla historialliset ominaispiirteet uudisrakentamisessa. Schaumanin linnan ympäristön täydennysrakentaminen heikentää väistämättä puutarhan historiallista säilyneisyyttä. Linnan ja puutarhan avaaminen yleisölle voi kuitenkin myös parantaa tietoisuutta linnasta osana Lutakon teollisuushistoriaa.