Sijainti: Pori

Tyyppi: maankäytön suunnittelu, maisemasuunnittelu, matkailualueet, virkistysalueet

Status: yleissuunnitelma valmis, aukion toteutussuunnittelu käynnissä

Asiakas: Porin kaupunki ja Visit Pori Oy

Vuosi: 2019

Suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy ja MUUAN Oy

Yyteri on Porin kaupungin matkailun kärkihanke. Työssä laadittiin yleissuunnitelma Yyterin keskeiselle alueelle, Yyterin aukiolle. Yleissuunnitelman kautta parannetaan Yyterin houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, yleisilmettä ja käytännön toimivuutta. Lisäksi luodaan uusia mahdollisuuksia Yyterin käyttäjille ja edellytyksiä liiketoiminnan kehittämiseen.

Yleissuunnitelmassa esitetään uudisrakentamisen määrä, käyttötarkoitus ja luonne sekä kehittämistoimenpiteet aukiolle ja pysäköintialueelle. Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä sisääntuloteiden selkeyttämiseksi. Toimenpiteissä on huomioitu luonto- ja maisema-arvot sekä kasvava kävijämäärä.

Suunnittelun lähtökohtana on maisemallisten elementtien korostaminen ja Yyterin sannoille tyypilliset rakenteet ja materiaalit. Puisia lankonkireittejä lisätään ja lisätään uusi pääsisäänkäynnin portaikko dyynien yli. Kolme uudisrakennusta muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Oleskelu- ja kuntoilupaikat suunniteltiin uudisrakennusten yhteyteen.