Sijainti: Pakila, Helsinki

Tyyppi: pihasuunnittelu

Vuosi: yleissuunnitelma 2019, lupavaiheen suunnittelu 2019-2020, toteutussuunnittelu 2020-2021

Tilaaja: Pakilanpuiston allianssi/työyhteenliittymä arkkitehdit Rudanko+Kankkunen ja AFKS, Helsingin kaupunki ja NCC Suomi OY

Pakilan koulun piha uudistettiin peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä. Suunnittelun lähtökohtana oli kolme pääteemaa: liikkumaan kannustava ympäristö, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä pedagogiset mahdollisuudet ulkona. Erityisesti monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen koulun tontilla olitärkeä lähtökohta ja liikuntapaikkoja pyrittiin luomaan kaiken ikäisille ja taitoisille. Koulutontin välittömässä läheisyydessä on liito-oravien ydinalueita sekä melua tuottava Keha I. Myös nämä seikat tuli huomioida pihatoimintojen sijoittelussa. Viherkerroin laskettiin suunnitteluratkaisujen tueksi.

Valmistunut piha kannustaa kaiken ikäisiä ja taitoisia lapsia liikkumaan. Välituntikäytön lisäksi piha toimii ulko-oppimisympäristönä, joka mahdollistaa opetuksen laajentumisen helposti ulos. Pihalla on kolme teema-aluetta: rakentelupiha, taidepiha ja aistipiha. Teema-alueilla on erikoisrakenteita, kuten ulkokatsomo, skoottikummut, laiturirakenteet ja parrupenkit. Kestävän ympäristörakentamisen mukaisesti hulevedet on käsitelty hulevesipainanteissa ja alaslasketuissa istutusaltaissa.

Ympäröivät metsät pyrittiin säästämään mahdollisimman hyvin. Ne mahdollistavat osaltaan immuunipuolustukselle tärkeän luontokosketuksen. Myös esteettömyys huomioitiin pihan suunnittelussa. Hankkeeseen sisältyi useita käyttäjien ja asukkaiden osallistamistyöpajoja, joissa pohdittiin pihan toimintoja yhdessä ja kerrottiin vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista.