Sijainti: Puotila, Helsinki

Tyyppi: pihasuunnittelu, elinkaarihanke

Vuosi: 2020

Tilaaja: Lujatalo Oy ja Helsingin kaupunki

Puotilan koulun tontti sijaitsee keskeisellä paikalla asuinalueen ja metroaseman välimaastossa. Vanha ala-asteen koulu ja parakit purettiin uuden rakennuksen alta. Yhteistyössä arkkitehtitoimiston kanssa päädyttiin vaihtoehtoon, jossa rakennus sijoittuu tontin koillisnurkkaan. 

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia hyödynnetään koulupihalla metsäkoulun ja syötävän koulupuutarhan kautta. Pihan olemassa olevaa kasvillisuutta on säilytetty mahdollisimman paljon. Oleva kasvillisuus inventoitiin suunnittelutyön alussa. Nykyisen puuston muodostama metsäkoulun alue sisältää mahdollisuuden rauhallisempaan oleskeluun, tasapainoiluun ja opetukseen.

Pihakonseptin tärkeä osa on itse tekeminen ja kokeminen. Pihalla on huomioitu oppimista edistävät pedagogiset elementit muun muassa vapaa tila tiede- ja taideprojekteille, tiloja ulko-opetukselle, mahdollisuuksia käsillä tekemiselle ja rakentelulle projektipihalla. Kiveyksissä, asfalttimaalauksissa ja katosten alla olevissa betonipinnoissa on hyödynnetty matemaattisia kuvioita. Kuviointien tavoitteena on sekä toimia pedagogisina elementteinä että aktivoida oppilaita liikkumaan ja leikkimään. Erikoisrakenteet kuten rakennukseen integroitu katsomorakenne, urheilukentän katsomo ja metsäkoulun reunassa sijaitsevat istuskelualueet toimivat myös ulko-opetusalueina. Hulevesiä käsitellään luontopohjaisissa rakenteissa kuten viivyttävissä loivissa kasvipainanteissa. 

Itäväylältä kantautuvalta melulta on suojauduttu sijoittamalla koulurakennus kiinni Itäväylän puoleiseen tontin rajaan. Näiden väliin suunniteltiin puurakenteinen kiipeilyseinä, joka toimii sekä melumuurina että liikuntaelementtinä. Ratkaisun ansiosta kaikki melumuurina toimivat elementit ovat myös toiminnallinen osa koulupihaa.

Piha mallinnettiin suunnittelutyön tueksi. Hankkeessa käytettiin RTS-ympäristöluokitusta, jonka johdosta tontille laskettiin viherkerroin, ja kunnossapidon tueksi laadittiin hoitoa helpottavia kaavioita. Kaikki pihan pääreitit suunniteltiin esteettömiksi.