Sijainti: Pori

Tyyppi: yleis- ja toteutussuunnittelu

Vuosi: 2022-2023

Tilaaja: Porin kaupunki

Työssä laadittiin yleissuunnitelmatasoinen maisemasuunnitelma Porin maauimalan ja Porin metsän alueelle, jotka sijaitsevat Porin kansallisessa kaupunkipuistossa kaupungin virkistysalueella. Lisäksi työ sisälsi kaksi toteutussuunnitelmatasoista tarkennusaluetta, Porin maauimalan alueen sekä osan Porin metsän suunnittelualueesta.

Työssä keskeistä oli huomioida erityisesti ekologisen, virkistys- ja urheilukäytön sekä kulttuuriperinnön yhteensovittaminen. Yleissuunnitelma laadittiin alueen nykyiset kulttuurihistorialliset ja ympäristön rakenteisiin liittyvät arvot sekä luontoarvot huomioiden. 

Alueen kehittämistarpeet kohdistuivat maisemavaurioiden korjaamiseen ja ennallistamiseen sekä virkistyskäytön edistämiseen. Lisäksi yleissuunnitelmassa esitettiin kehittämistoimenpiteitä liittyen kulunohjaukseen, risteysalueiden turvallisuuteen sekä talviaikaiseen kulkuun ja käyttöön. Maauimalan ympäristöä kehitettiin nykyiset arvot huomioiden aluetta kiertävän aidan, kalusteiden, pinnoitteiden ja istutusten osalta.

Valokuva: Satakunnan museo