Sijainti: Joensuu

Tyyppi: koulupiha, oppimisympäristö

Status: valmistunut

Asiakas: Pohjois-Karjalan koulutusyhtymä / Riveria

Vuosi: 2021

Suunnittelu: maisemasuunnittelu Nomaji, arkkitehtisuunnittelu Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit OK

Joensuun keskustan itäpuolella, Peltolassa sijaitsevalle Riverian kampusalueelle suunniteltiin uusi koulurakennus ja samalla kehitettiin kampusalueen ulkotiloja vastaamaan paremmin uudistuvan ammattikoulun tarpeita.

Kampuksen rakennuskanta on eri vuosikymmeniltä ja hajanaisesta kampuksesta haluttiin luoda yhtenäinen ja omaleimainen kokonaisuus. Kampuksen rakennusten väliin jäävälle alueelle muokattiin viihtyisä ja vehreä kampusraitti. Autoliikenne ja pysäköinti ohjattiin alueen ulkokehälle, jolloin raitti on vain kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä. Raitti on toiminnallinen alue, joka toimii taukojen ja ulkona oppimisen paikkana.

Piha-alueen sydän on kampus-aukio, joka on oleskelu- ja kohtaamispaikka ja palvelee erilaisia tempauksia ja tapahtumia, kuten ulkonäyttelyitä ja työnäytöksiä. Käyttäjien hyvinvoinnin parantamiseksi on suunniteltu myös ulkoliikunta- ja pelipaikkoja.

Raitilla sijaitsevat hulevesien viivytysaltaat jäljittelevät rakenteeltaan ja kasvillisuuskerroksiltaan mahdollisimman todenmukaisesti paikallisen luonnon olosuhteita, jolloin syntyy vähän hoitoa vaativia, kauniita istutusalueita. Kasvillisuuden lisäämisellä alueelle on luotu viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta.

Kampuksen yleisilmeessä painottuvat karjalaisuus, karjalainen luonto ja kädentaidot. Kiveysten kuvioinnit ovat muistumia ristipistotöistä ja ulkokalusteet on valittu niin, että niissä näkyvät aidot materiaalit.

Kokonaisuutena ulkotilat muodostavat ammatillista koulutusta tukevan pedagogisen ympäristön tulevaisuuden osaajille.