Rajatorpan koulu

Tyyppi: RT-ohjekortti, oppimisympäristöt, koulupiha, päiväkotipiha

Status: julkaistu 6/2019

Asiakas: Rakennustieto Oy

Vuosi: 2018-2019

Laadimme Rakennustiedon toimeksiannosta käsikirjoituksen­ päiväkotien ja koulujen ulkotilojen suunnittelua käsittelevälle uudelle RT-kortille (RT 103084). Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti suunnittelijoil­le, mutta se auttaa myös tilaajaa ja käyttäjiä ulkotilojen tarpeen ja toimintojen määrittelyssä. Erityisesti ajankohtaiset aiheet, kuten lasten ja nuorten luontosuhteen turvaaminen tiivistyvissä kaupungeissa, liikkumisen lisääminen, sekä kestävän ympäristörakentamisen periaatteet ovat saaneet ohjeissa painoarvoa. Ohjekortti on osa samanaikaisesti laadittua laajempaa perusopetuksen tiloja käsittelevää suunnitteluohjekokonai­suutta.

Työn aikana perehdyimme laajasti oppimisympäristöjen ulkotiloja käsittelevään kirjallisuuteen, tutkimukseen ja asiantuntijatietoon. Oppimisympäristöjen rakennetuissa ulkotiloissa piilee hyödyntämättömiä mahdollisuuksia päivittäisen luontokosketuksen ja omaehtoisen liikkumisen ympäristönä. Suunnitteluohje avaa näitä mahdollisuuksia kolmen toiminnallisen ja pedagogisen kokonaisuuden kautta; ympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutukset, liikkumaan kannustava ympäristö ja ulkotila pedagogisena toimintaympäristönä. Kutakin aihealuetta ja tavoitteiden soveltamista käytännössä käsitellään tiiviisti, kuvien- ja yhteenvetotaulukoiden kautta havainnollistettuna. Lisäksi ohjeissa määritellään periaatteita ulkotilojen suunnitteluun muun muassa materiaalin, kasvillisuuden, hulevesien hallinnan ja kalusteiden ja varusteiden osalta. 

Puun hyödyt