Tyyppi: suunnitteluohjeet, ilmasto, ilmastonmuutos, paikallisilmasto, pienilmasto, maankäytön suunnittelu

Status: Julkaistu

Asiakas: Rakennustieto Oy

Vuosi: 2017-2020

Yhteistyökumppanit: Arkkitehti Pekka Hänninen

Rakennustiedon toimeksiannosta laadimme käsikirjoitukset kolmelle ilmastotietoista suunnittelua käsittelevälle RT-kortille: RT 103169 Ilmasto – perustietoa suunnittelijalle, RT 103216 Ilmastotietoinen suunnittelu – maankäyttö ja RT 103217 Ilmastotietoinen suunnittelu – Rakennussuunnittelu.

Ilmastotietoisen suunnittelun ohjeet tarjoavat suunnittelijoille perustietoa ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta sekä ohjeistavat miten ilmasto huomioidaan suunnittelussa eri mittakaavatasoilla. Käsikirjoitustyötä edelsi esiselvitysvaihe, jossa aiheen asiantuntijoita eri organisaatioista koottiin työpajaan määrittelemään työn sisältö ja tavoitteet.

Ilmastonmuutoksen lisäksi suunnitteluohjeet käsittelevät paikallis- ja pienilmastotietoisen suunnittelun periaatteita. Lähtökohtana ovat vallitsevat ilmasto-olosuhteet, joihin rakentaminen tulee sopeuttaa. Toisaalta rakentamisen ratkaisuilla voidaan vaikuttaa pienilmastoon monin tavoin. Vihreän infrastrukstuurin näkökulma on vahvasti mukana suunnitteluohjeissa.

Suunnitteluohjeet ovat saatavilla Rakennustiedon verkkokaupasta.