Sijainti: Tampere

Tyyppi: pihasuunnittelu

Vuosi: 2022-2023, toteutus 2024

Yhteistyökumppanit: Arkkitehtitoimisto Q'ARK Oy

Tilaaja: Tampereen Tilapalvelut Oy

Tahmelan päiväkoti sijaitsee Tampereen Pispalassa, Pispalanrinteen valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön läheisyydessä. Tontilla ollut päiväkotirakennus jouduttiin poistamaan käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Tilalle suunniteltiin kaksikerroksinen hirsipäiväkoti. Pihasuunnittelun taustalla on valtuustoaloite mikrobiystävällisten päiväkotipihojen pilotoimiseksi Tampereella.

Mikrobiystävällinen piha toteutetaan luontopohjaisin ratkaisuin, käyttäen luonnonmateriaaleja ja istuttaen monilajista kasvillisuutta pihalle. Pihalla hyödynnetään erityisesti käsittelemätöntä puuta, jota käytetään sekä leikit mahdollistaviin rakenteisiin (maapuut, tasapainottelupöllit), että hiekka- ja turva-alueiden rajauksiin. Puurakenteissa hyödynnetään myös tontilta kaadettavia puita. Rakennettujen kovien pintojen määrä minimoidaan, ja pintamateriaaleina käytetään muun muassa soraa ja puuhaketta. Tontilla säilytetään mahdollisimman paljon olevaa puustoa.

Luonnonmateriaalit ja kasvillisuus tarjoavat sekä lapsille virikkeitä leikkiin että rikastavat pihan monimuotoisuutta, ja sitä kautta tuovat positiivisia terveysvaikutuksia.