Sijainti: Helsinki

Tyyppi: julkiset ulkotilat, aukiosuunnittelu

Status: valmistunut 2022

Asiakas: Helsingin kaupunki (julkiset tilat), Kaapeli

Vuosi: 2017-2022

Suunnittelu: maisemasuunnittelu Nomaji, Tanssin talon ja Kaapelin arkkitehtisuunnittelu JKMM ja Ilo Arkkitehdit

Yhteistyökumppanit: Sitowise Oy, LiCon-AT, Trafix/WSP

Kaapeliaukio on uuden Tanssin talon ja historiallisen Kaapelitehtaan sisääntulo- ja tapahtuma-aukio. Vuoden 2022 alussa avattu tanssitaiteelle omistettu Tanssin talo täydentää Kaapelitehtaan monipuolista tapahtuma- ja kulttuuritarjontaa. Hankkeen myötä myös ympäristö uudistui ja Kaapeliaukio muuttui pysäköintialueesta kaupunkitilaksi. Nomaji vastasi Tanssin talon ympäristön maisemasuunnittelusta käsittäen Kaapelin ja Tanssin talon tontin ja niihin liittyvät julkiset ulkotilat. Kokonaisuuteen kuuluva Kaapelipuisto valmistuu vuoden 2023 aikana.

Aukiosuunnitelma perustuu 2017 laadittuun kaupunkikuvalliseen yleissuunnitelmaan, joka käsitti myös Kaapelipuiston ja Kaapelitehdasta ympäröivät katualueet. Kaupunkikuvallisessa konseptissa ulkotilojen peruspinta muodostuu kestävistä ja aidoista materiaaleista, joissa on sopivasti alueen historiaa henkivää rouheutta. Vastapainona muuntuvuus ja liike ilmentävät tanssia ja muodostuvat kasvillisuudesta, vedestä, valosta, tapahtumista ja urbaanin liikkumisen mahdollisuuksista. 

Kaapeliaukiosta suunniteltiin kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen tapahtumatoimintaa tukeva aukiotila. Aukiota rajaavat olemassaolevat säilytettävät puut. Aukion keskiosa on laskettu alas ympäröivistä kulkureiteistä. Suuret lohkopintaiset luonnonkivilohkareet reunustavat aukiota muodostaen katsomomaiset tasanteet.

Toiselta laidalta aukiota rajaa paikallavalettu skeitattava betonirakenne, joka toimii myös istuimena. Aukion kalusteet ja varusteet ovat integroituja tai paikkaan suunniteltuja. Kasvillisuus ja maastonmuotoilu rajaavat tilaa viereisen liikennealueen suhteen.

Pääkuva ©Hannu Rytky