Sijainti: Vantaa

Tyyppi: koulupiha, oppimisympäristö

Status: rakentaminen käynnissä

Vuosi: 2018-2019

Suunnittelu: Inkeri Niskanen, Mari Ariluoma

Tilaaja: työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen ja AFKS arkkitehdit, Vantaan kaupunki

Rajatorpan koulun rakennushankkeessa koulun nykyinen päärakennus korvataan uudisrakennuksella ja vanha suojeltu Ilpolankoulu peruskorjataan. Uuteen koulurakennukseen tulee uuden opetussuunnitelman mukaiset opiskelutilat 1.-6.-luokkasteelle sekä esikoululle. Ilpolan koulussa ja uudessa koulurakennuksessa on tilat 430 oppilaalle. 

Yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa pihalle ideoitiin oppimista tukevaa välineistöä ja paikkoja, tavoitteena löytää mahdollisuuksia oppimiseen leikin ja liikkumisen avulla. Aiempaan tasaiseen pihaan verrattuna pihan maastonmuotoon luodaan vaihtelevuutta hyödyntäen purkamisesta ja rakentamisesta syntyviä maamassoja ja olevaa, kellariin johtavaa syvennystä. 

Oppilaiden toiveisiin pohjautuen pihalle luodaan pelikenttien ja leikkivälineiden lisäksi metsäisiä alueita vapaamuotoiseen leikkiin, seikkailuun ja rakenteluun. Materiaaleissa suositaan luonnonmateriaaleja. Pihan ulkoreunoja seuraileva hulevesipainanne mahdollistaa veden kierron tutkimisen sateen jälkeen. Koulun pihan suunnittelussa huomioitiin myös sen käyttö iltaisin. Pihan leikkivälineet ja liikuntapaikat vahvistavat ympäröivän asuinalueen virkistysmahdollisuuksia.