Sijainti: Vantaa

Tyyppi: koulupiha, oppimisympäristö

Status: Valmistunut 2020

Vuosi: Yleis- ja toteutussuunnittelu 2018-2019, rakentaminen 2019-2020

Suunnittelu: Maisemasuunnittelu Nomaji, Arkkitehtisuunnittelu työyhteenliittymä Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen ja AFKS arkkitehdit

Tilaaja: Rajatorpan koulun allianssi, Vantaan kaupunki

Rajatorpan koulun rakennushankkeessa koulun nykyinen päärakennus korvattiin uudisrakennuksella. Uuteen kouluun sijoittuu uuden opetussuunnitelman mukaiset opiskelutilat 1.-6.-luokille sekä esikoululle. Hanke toteutettiin allianssihankkeena.

Yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa pihalle ideoitiin oppimista tukevaa välineistöä ja paikkoja, tavoitteena löytää monipuolisia mahdollisuuksia oppimiseen leikin ja liikkumisen avulla. Aiempaan tasaiseen pihaan verrattuna pihan maastonmuotoihin luotiin vaihtelevuutta hyödyntäen purkamisesta ja rakentamisesta syntyviä maamassoja ja olevaa, puretun koulun kellariin johtanutta syvennystä. Mielikuvitukselliset muodot ja värit tekevät pihasta tunnistettavan ja innostavan toimintaympäristön.

Pihalle jätettiin pelikenttien ja leikkivälineiden lisäksi puustoisia alueita vapaamuotoiseen leikkiin, seikkailuun ja rakenteluun. Materiaaleissa suosittiin luonnonmateriaaleja. Läheltä kaadetuista vanhoista poppeleista hyödynnettiin rungot, joita sijoitettiin pihalla istuimiksi ja leikkipaikoiksi. Pihan ulkoreunoja seuraileva hulevesipainanne mahdollistaa veden kierron tutkimisen sateen jälkeen. Koulun pihan suunnittelussa huomioitiin myös sen käyttö iltaisin. Pihan leikkivälineet ja liikuntapaikat vahvistavat ympäröivän asuinalueen virkistysmahdollisuuksia.

Kuvat: Kuvio Oy