Type: suunnitteluohjeet, ilmasto, ilmastonmuutos, paikallisilmasto, pienilmasto, maankäytön suunnittelu

Status: RT 103169 Ilmasto - perustietoa suunnittelijalle, julkaistu 1/2020; Ilmastotietoinen suunnittelu - maankäyttö ja arkkitehtuuri odottavat julkaisua

Client: Rakennustieto Oy

Year: 2017-

Rakennustiedon toimeksiannosta laadimme käsikirjoitukset kolmelle ilmastotietoista suunnittelua käsittelevälle RT-kortille: Ilmasto, perustietoa suunnittelijalle; Ilmastotietoinen suunnittelu, maankäyttö ja Ilmastotietoinen suunnittelu: arkkitehtuuri. Korttien tavoitteena on antaa suunnittelijoille tietoa ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta sekä ohjeistaa miten ilmasto huomioidaan suunnittelussa eri mittakaavatasoilla. Käsikirjoitustyötä edelsi esiselvitysvaihe, jossa aiheen asiantuntijoita eri organisaatioista koottiin työpajaan määrittelemään työn sisältö ja tavoitteet.

Paikallis- ja pienilmastotietoisen suunnittelun lähtökohtana ovat vallitsevat ilmasto-olosuhteet, joihin rakentaminen tulee sopeuttaa. Toisaalta rakentamisen ratkaisuilla voidaan vaikuttaa pienilmastoon monin tavoin. 

Vihreän infrastrukstuurin näkökulma on ollut vahvasti läsnä RT-korttien laadinnassa.