Sijainti: Tampere

Tyyppi: virkistyspalveluselvitys

Vuosi: 2023

Tilaaja: Tampereen kaupunki

Kantakaupungin rantojen virkistyspalveluselvitys laadittiin Tampereen kaupungin tilauksesta valtuustokauden 2021-2025 vaiheyleiskaavatyön tueksi. Vaiheyleiskaavassa painotettavat teemat ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen, viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut. Selvitys koostuu nykytilanteen ja rantojen yleiskaavatilanteen analysoinnista, tavoitteiden ja reunaehtojen asettamisesta ja rantojen virkistyspalveluverkoston suunnitelmasta. 

Analyysivaiheeseen sisältyi virkistyspalveluverkoston nykytilan kartoituksen lisäksi rantojen käyttöpaineen ja rantojen virkistyspalveluiden saavutettavuuden tarkastelua. Saavutettavuutta arvioitiin kävelyn ja pyöräilyn ja joukkoliikenteen näkökulmasta.

Tavoitteet ja reunaehdot rantojen virkistyspalveluille määriteltiin analyysin pohjalta osallistaen Tampereen kaupungin eri toimialayksiköiden edustajia. Työpajatyöskentelyn lisäksi toteutettiin paikkatietopohjainen verkkokysely, jonka avulla kartoitettiin eri yksiköiden rantojen kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. 

Suunnitelmavaiheessa esitettiin eri palveluteemojen (satamat ja rantautumispaikat, leikki- ja liikuntapaikat, luontovirkistyspalvelut ja virkistysreitit) keskittymien ja yksittäisten palveluiden luoma verkosto. Lisäksi tyypiteltiin ranta-alueet niiden tavoitellun rantatyypin perusteella. Rantatyyppi kuvaa rantojen luonnetta ja ranta-alueiden kehittämiseen liittyviä reunaehtoja.