Location: Hyvinkää

Type: Learning environments, schoolyard, sport area

Year: planning 2018-2019, built 2020

Design: Landscape architecture Nomaji landscape architects Ltd, architecture Architects Rudanko+Kankkunen

Tilaaja: Rakennuttaja Fira Oy, tilaaja Hyvinkään kaupunki

Metsäkaltevatalo on uudisrakennus, joka käsittää alakoulu- ja esikoulutilat laajennusmahdollisuudella. Talo toimii samalla uuden kaupunginosan elävänä monitoimitalona, jota asukkaat pääsevät käyttämään myös ilta-aikaan. 

Välituntipihalla toiminnot sijoittuvat toisiinsa ja pihaa rajaavaan metsäiseen alueeseen lomittuviin saarekkeisiin, joiden väliin muodostuva polveileva reitistö aktivoi liikkumaan pihalla. Länsireunan maastonmuotoa mukaileva puinen auditorioporrastus taas toimii käyttäjiä kokoavana paikkana. Piha on suunniteltu niin, että se on turvallinen, esteettinen ja monipuolinen, kaikki käyttäjäryhmät huomioiva oppimisympäristö. Leikkivälineet, kentät ja muut liikuntapaikkarakenteet ovat asukkaiden vapaassa käytössä myös kouluaikojen ulkopuolella.

Suunnittelualueella metsää on säilytetty laajana yhtenäisenä vyöhykkeenä, mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen osana oppimisympäristöä. Piha-alueelta kertyvät hulevedet ohjataan kosteikkopainanteisiin metsän reunaan.

Valokuvat: Martin Sommerschield